R2R-software

Cadencys SMART R2R Plattform

Cadencys SMART plattform levererar SMART kontroll, SMART data, SMART automatisering och SMART arbetsflöde. Allt för att leverera en konfigurerbar molnlösning som är systemagnostisk och drivs av behoven och feedback från användarna. Den annars ofta komplexa och komplicerade R2R-processen underlättas på så sätt från början till slut. Plattformen erbjuder unika, kraftfulla lösningar till några av de mest komplexa utmaningarna inom redovisning, och växer i takt med att företag utvecklas och genomgår en resa av finansiell transformation.

Secure

Measurable

Accurate

Risk Eliminating

Time Efficient

Ta fram pålitliga finansiella rapporter

Cadencys kunder runt om i världen gynnas av dessa mätbara resultat:

0%

Minskad tid för att färdigställa bokslutet

0%

Minskad tid för att hjälpa externa revisorer

0%

Minskad tid för omarbete

SMART Data

Organisationer behöver numera kapacitet att hantera stora volymer data som integreras korrekt i realtid. Data kan flyttas från Cadency till och från ERP-system med hjälp av konnektorer och från Cadency till Business Intelligence verktyg via DaaS.

SMART Data minskar kraftigt tiden som manuella processer kräver och minskar beroendet av interna IT tjänster och externa utvecklare. Trintechs interna experter har förmågan att hantera även väldigt komplexa situationer och krav.

Cadency ERP konnektorer

Förkonstruerade, dedikerade, konnektorer integrerar ditt ERP system med Cadency vilket hjälper till att automatisera flödet av information, och gör bokslutet mycket smidigare.

Förflyttning av data med grafisk insyn gör det möjligt för team att uppdatera transaktionsbokningar i realtid, exportera stora volymer data för avstämning och möjliggöra avancerad automation. Vår specialdesignade SMART Automation hjälper således din ekonomiavdelning med att bidra med värdeadderande arbete till den övergripande verksamheten.

Med säkerheten i ISO 27001 certifikatet kan Cadency konnektorerna underlätta din strategi för finansiell transformation.

SMART Cadency Connectors for ERPs

Cadency Gateway

Cadency Gateway erbjuder tvåvägskommunikation mellan Cadency och ditt arkivsystem för att flytta viktiga data så att din R2R-process kan fungera mer effektivt.

Transformation av dataunderlag säkerställer smidig integration av data och tar därmed bort alla utmaningar, resurser och fel som associeras med manuella dataöverföringar.

SMART Cadency Gateway

Workiva API

Redovisning- och compliance plattformen som är kopplad till Workiva kan sömlöst integreras med Trintechs Cadency lösning för att optimera effektivitet, förbättra samarbete och erbjuda starkare kontroller runt rapporteringsprocessen.

Cadency's integration into the Workiva ERP Video

Cadency Data som en tjänst (DaaS)

Cadency DaaS underlättar och kostnadseffektiviserar bedömning, hantering och användandet av data samtidigt som den erbjuder konfigurerbara kontroller med hög noggrannhet.

Data exporteras och transformeras för att användas i valfritt Business Intelligence verktyg.

Cadency DaaS Video

Cadency rapportering

Cadencys dedikerade plattform för rapportering gör det möjligt för användare att designa och schemalägga rapporter

Användare av Cadency kan utnyttja rapportmallar eller skapa skräddarsydda rapporter för att hjälpa till att mäta ekonomiavdelningens “resultat” och dessutom erbjuda revisionsrapporter för alla viktiga förändringar.

2 people presenting their month-end analysis

SMART Automation

Automatisering av processer kombinerat med riskbaserade funktioner i Cadency gör det möjligt för ekonomiavdelningen att fokusera på högrisk-transaktioner eller processer. De tillför värde till det finansiella arbetet och bidrar med insikter som hjälper till att driva kontinuerliga förbättringar. Cadencys SMART Automation möjliggör modernisering och transformation av Finans- och Ekonomiavdelningen.

Grundläggande automatisering

Cadency levererar omedelbar automatisering

Certification, Journal Entry, Match, Close och Compliance kan alla öka effektiviteten och förbättra policys och kontroller. Med data i realtid kan team kontrollera sina månadsprocesser med full transparens och insyn.

A group of people working on laptops

Riskautomatisering

Möjliggör en riskmedveten strategi för att identifiera högriskmoment och säkerställa lämpliga åtgärder som bidrar till ett mer produktivt och effektivt bokslut.

Riskautomatisering innebär en proaktiv strategi för att övervaka, aktivera och hantera transaktioner för att säkerställa att högriskmoment prioriteras.

Genom att utnyttja riskautomatisering kunde GSK schemalägga flexibla avstämningar och minska antalet avstämningar per månad från 75% till 41%. Numera räcker det med att 32%av avstämningarna genomförs årligen i stället, vilket sparar mycket värdefull tid under hela året.

Cadency Match Integration with Balance Sheet Recs

Automatisering av R2R aktiviteter

Transformera dina finansiella åtgärder med målmedveten automation.

Konfigurerbar automatisering gör det möjligt för ditt team att slippa enformiga, reglerade uppgifter och vilket frigör medarbetare som kan bidra mer som affärspartners till organisationen.

Som stöd för dina riskrelaterade riktlinjer bidrar automatiserade uppgifter till standardiseringen av processer och kontroller. Det är ännu en fördel som förbättrar din arbetsmiljö ytterligare och stödjer ditt teams utveckling.

Cadency R2R Automation

Uppgiftsautomatisering

Även med automatiserade R2R-aktiviteter kräver ofta dina ERP-system engångsåtgärder för att trigga en process inom affärssystemet såsom skattekontering, öppna/stänga huvudboken eller initiera processer.

Dessa aktiviteter beror ofta på tidigare åtgärder och kräver att användare loggar in på ERP-systemet för att starta aktiviteten när de meddelas.

Uppgiftsautomatiseringen som Cadency erbjuder gör det möjligt för dig att automatisera aktiviteter direkt i ERP systemet med hjälp av unikt utformad teknologi vilket i sin tur ökar effektiviteten.

Cadency Task Automation
SMART Workflow

SMART Workflow

Om medarbetare på ekonomiavdelningen måste förlita sig på en blandning av interna mejl, telefonsamtal och olika appar för att kommunicera med sina team kommer uppgifterna för månaden aldrig att bli klara snabbt eller särskilt bra.

Cadency erbjuder omfattande funktioner som möjliggör för team som befinner sig på olika platser eller i olika avdelningar att samarbeta och ge lämpliga godkännanden för att säkerställa datans korrekthet samtidigt som historik sparas inför revision.