Coin being inserted into piggy bank

Säkerställ ett automatiserat och effektivt bokslut

Som leverantörer av ekonomisk och personlig trygghet räknar försäkringsbolag med att deras ekonomiavdelning har kontroll och är beredda med att presentera korrekta siffror.

PROTECTOR INSURANCE FÅR KONTROLL ÖVER SITT BOKSLUT

LÄR DIG HUR

Trusted By:

Minska risker i bokslutet

I takt med att försäkringsbolag växer blir deras interna processer mer komplicerade, speciellt på ekonomiavdelningen. Medan kundsidan av företaget använder automatiseringsteknologi för att hantera anmälningar, bedöma risker och förbättra kundupplevelsen är ofta ekonomiavdelningens administrativa system steget efter. De förlitar sig ofta på kalkylblad och andra manuella metoder för att färdigställa sina avstämningar och bokslut. Det leder inte bara till att bokslutet blir försenat utan utsätter även försäkringsbolaget för risker.

Ekonomiavdelningar behöver därför sluta förlita sig på manuella bokslutsprocesser som utöver att försena bokslutet även utsätter försäkringsbolag för risken för misstag eller t.o.m. överträdelser vad gäller compliance.

Se varför ledande försäkringabolag som State Farm, MetLife och Nationwide tar hjälp av Trintech för sina avstämningar, bokslutsautomatisering, insyn och kontroll.

99%+ Mindre tid för att genomföra avstämningar

76%+ Minskade förluster

75%+ Tid sparad på omarbete

Spara tid

Automatisering av avstämningsprocessen upptäcker avvikelser och markerar värden som behöver granskas ytterligare och rättas till, vilket frigör tid för mer strategiskt fokuserat arbete.

Uppnå en enkel revision

Med en molnbaserad bokslutsautomationsmjukvara får du en aktivitetslogg som innehåller alla steg i processen. Den gör det möjligt för dig att följa utvecklingen av bokslutet från början till slut och skapar en sammanhängande revisionshistorik.

Hantera risker

Automatisering hjälper dig med dina finansiella kontroller och säkerställer att du följer alla nödvändiga regler.

Anslut dina data med våra universella Plug & Play ERP integrationer

Det som behövs för att transformera och revolutionera ekonomiavdelningen är ett företagssystem av kontroller som möjliggör ett effektivt bokslut med noggranna och tillförlitliga rapporter. Detta system måste arbeta tillsammans med ditt finansiella redovisningssystem, till exempel ERP-systemet. Då möjliggörs Record to Report (R2R) aktiviteter såsom matchning av transaktionskonton, bokslutsuppgifter, transaktionsbokningar, och även compliance-tester, samtidigt som det är kopplat till din ekonomiavdelnings system av kontroller inom finans, skatt, rapportering med mera.

Skaffa nya insikter från våra senaste resurser

Se hur vi stödjer din bransch genom vårt material kring idéer och analys, evenemang och mer.