financial-reporting-software

Rapportering och analys

Få meningsfull insikt med komplett tillgång och insyn i ditt bokslut. Regelbundna förbättringar och redan tillgänglig data gör det lättare för dig och din ekonomiavdelning att jobba tillsammans för att säkerställa ett snabbare och mer effektivt bokslut.

Förbättra insynen

Identifiera hinder

Öka produktiviteten

2 finance team members viewing their financial reporting on a laptop screen

Skräddarsydd rapportering och analys

Mät effektiviteten och kvaliteten på bokslutsprocessen för att kunna göra regelbundna förbättringar över tid och få snabbare tillgång till den data som krävs i verksamheten.

Brist på insyn

Samarbetet begränsas och detaljstyrning krävs när det saknas insyn i bokslutsprocesserna. Lyft fram de detaljer som du behöver, eller zooma ut för att se helheten och framstegen i ditt bokslut. Följ alla aktiviteter under en period eller över en längre tid. Effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet genom standardiserade processer.

Begränsade rapporteringsmöjligheter

Manuella metoder kan inte ta fram en analys inom rimlig tid för att ligga till grund för viktiga beslut. Automatisering gör det möjligt för dig att ta del av information relaterad till din bokslutsprocess i valfritt rapporteringsverktyg. Vi hjälper dig att komma igång med förkonfigurerade rapporter, men du kan också skapa dem själv med hjälp av verktyg som Power BI, Excel eller Tableau.

Brist på integrering med BI verktyg

Lagrade data skapar mer manuellt arbete varje gång det behövs en rapport. Få fullständig tillgång till information från dina kontoavstämningar och bokslut genom en olika business intelligence (BI) verktyg såsom Power BI eller Excel. Det innebär att du kan ta fram vilket perspektiv du vill och jämföra med valfritt nyckeltal så att du får den insyn och insikt som krävs för förbättring.

Avstämnings- och bokslutslösningar för alla branscher

Om du inte kan se det, kan du inte mäta det, om du inte mäter det kan du inte göra en korrekt bedömning och om du saknar insyn famlar du i blindo som chef. Förbättrade möjligheter finns för översikt av bokslutsaktiviteter som hjälper din organisation att fånga upp allt som inträffar under bokslutsprocessen – det ger uppdaterad information om vad som pågår under hela processen, när saker görs och av vem. Den vetskapen är integrerad för att transformera både steg och design.

Bill Marchionni, Account-to-Report Advisory Global Program Leader The Hackett Group

Läs Mer Om Rapportering och Analytics

Ta fram insikter i dina avstämnings- och bokslutsprocesser.