transaction-matching-software

Transaktionsmatchning

Att stämma av transaktioner är en av de mest tidskrävande och manuella delarna av bokslutet. Genom automatisering kan du på kort tid genomföra transaktionsmatchning och snabbt förbättra noggrannheten och regelefterlevnad för alla finansiella rapporter.

Minska avskrivningar

Förbättra datakvaliteten

Öka insynen i likviditeten

Person celebrating a good match rate with their transactions

Optimera din process för transaktionsmatchning

Med automatisering sker matchning av transaktioner med kontoutdrag, kreditkortsutdrag, point of sale, betalningssystem, leveranstjänster från tredje part och andra externa källor på en bråkdel av den tid som manuella processer tar. Detta frigör tid att spendera på undantag med ej matchade transaktioner – vilket förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten av ditt bokslut.

Minimalt fokus på undantag

Den största utmaningen för noggrannheten i din avstämningsprocess är den stora mängden data som är involverad varje månad, vilken kan komma från många olika källor. Med en automatiserad lösning har du färre transaktioner att granska så att du kan fokusera på att undersöka och dokumentera undantagen samt fixa olösta matchningar. Detta tar bort pressen från dina team och minskar risken för låga matchningsfrekvenser eller fel som kan resultera i avskrivningar för din organisation.

Manuella, repetitiva uppgifter

Att manuellt matcha och stämma av transaktioner tar tid som annars kunnat användas för att skapa värde för din organisation. När data från affärssystem och andra källor har sammanställts arbetar automatiseringen med att standardisera och komplettera data medans den laddas in; den här processen resulterar omedelbart i höga automatiska matchningsfrekvenser. Sedan skapas undantag automatiskt för omatchade objekt och bearbetas i en välutvecklad process för att sedan hanteras av ditt team.

Bristande förtroende för datakvaliteten

Ett enda felklick kan lägga till eller ta bort en siffra och kasta om dina värden totalt. Även välutbildade experter gör fel ibland. Ersätt de tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifterna som transaktionsmatchning innebär genom att låta en automatiserad lösning analysera din rådata, och således spara tid som kan ägnas åt att städa upp informationen i dina kalkylblad. Detta minskar risken för att data av misstag försvinner vid hämtning och förhindrar att fel uppstår under formatering.

Transaktionsmatchningslösningar för alla branscher

Av stora transaktionsvolymer matchas 70% automatiskt, vilket frigör tid till granskning och hantering av undantagen.

Western and Southern Financial Group

Möjlighet Till Flervägsmatchning

Ställ snabbt in matchningsscenarier och aktivera intelligenta regler för att automatiskt granska en-till-en-, en-till-många-, många-till-en- och många-till-många-matchningar.

Transaktionsmatchning Av Höga Volymer

Utnyttja automatiserad transaktionsmatchning av höga volymer som en del av ett allomfattande tillvägagångssätt för Record to Report-processen – vilket möjliggör en mer effektiv process.

Lär dig mer om transaktionsmatchning

Utveckla dina processer för transaktionsmatchning till världsklass.