För samman dina bokslutsprocesser med en NetSuite – certifierad lösning som är enkel att implementera

Trintech Suite integreras sömlöst med NetSuite så att du kan lita på dina siffror, få tid över till annat och genomföra ett snabbare bokslut. Ekonomichefer och deras medarbetare får tillbaka mer kontroll genom full insyn i realtid, noggrannhet, och complia nce genom hela bokslutsprocessen.

Effektivisera och digitalisera dina avstämningsprocesser

En avancerad och effektiv mjukvara för transaktionsmatchning som stödjer automatisk avstämning av alla typer av data. Varje form av ekonomisk samt operationell avstämning stöds och fokus kan riktas uteslutande mot undantag för att effektivt säkerställa datans noggrannhet.

Avstämning av balansräkningens konton under bokslutsprocessen med standardiserade mallar som underlag. Det effektiviserade arbetsflödet och den detaljerade revisionshistoriken ger ökad integritet till de avstämda balanserna.

Bästa möjliga kombinationen

Hämta automatiskt den data som krävs för din avstämningsprocess

Minska beroendet av interna IT-resurser

Sömlös ihopkoppling

Minska datalagringen mellan NetSuite och din bokslutsprocess och få snabbare fram information om dina konton. Med förbyggda konnektorer kan Adra och Cadency snabbt automatisera och fylla de luckor i bokslutsprocessen som annars skulle kräva mänsklig handpåläggning, och samtidigt få insyn i realtid.

Överlägsen dataintegritet

Tillhandahåller validering av data på begäran och vid schemalagda avstämningar för att säkerställa datans noggrannhet och tillförlitlighet.