Charts and graphs showing analysis of month-end reconciliations

Cadency Certification

Förbättra integriteten i kontoavstämningarna som lägger den viktiga grunden för din Record to Report. Cadency Certification är en innovativ lösning som automatiserar huvudboksavstämningarna i bokslutet.

Öka produktiviteten och effektiviteten i kontoavstämningsprocessen

Trots att bokslutsprocessen är förutsägbar och återkommer varje månad, kvartal och år, är den anmärkningsvärt kaotisk och oundvikligen riskfylld för många organisationer runt om i världen. Idag är det dock fler och fler som upptäcker fördelarna med att automatisera sina avstämningsprocesser.

Organisationer som förlitar sig på Cadency Certification upplever upp till:

0%

Minskat antal konton att stämma av

0%

Minskad tid för förberedelser inför avstämningar

0%

Minskningar i avskrivningar

Se Cadency Certification i praktiken

Bulk Binder Administration

GL Reconciliation Binders gör det möjligt för dig att snabbt och konsekvent hämta information från Cadency för att ta fram relevant dokumentation för externa och interna revisorer. Bulk binder administration minskar tiden det tar att lägga till konton till binders och hjälpa till att säkerställa att varje binder innehåller rätt konton.

Fler Videos

Dynamisk kontohantering

Cadency Reconciliation – Certify can help mitigate repetitive work and allow more focus on value-added activities by leveraging Risk Intelligent Robotic Process Automation via Dynamic Account Maintenance. This functionality not only saves time but also creates full transparency whenever there are any changes to the dynamic routing, making control and audit easier

Grupper med flera aktiva förberedare

Increase your close process efficiency with collaboration capabilities within Cadency Reconciliation – Certify. Users can be added to preparer and reviewer user groups assigned to the same reconciliation, while still maintaining the segregation of duties for audibility. This reduces administrative work and time and cost of the close and also optimizes resource allocation

Upptäck de kraftfulla egenskaperna i Cadency Certification

Cadency Certification är en del av vår kraftfulla SMART plattform som förbättrar snabbheten, kvaliteten och noggrannheten i ditt bokslut genom att automatisera de huvudsakliga avstämningarna i bokslutet, samtidigt som du erbjuds full insyn i hela processen.

Lösningen använder riskmedveten automatisering för att minska risker, öka tryggheten och automatisera manuella arbetsuppgifter medan du hanterar alla aspekter av den här processen inklusive att hålla koll på förberedelser, genomförande och granskning.

Automatiserad avstämning

Aktivera automatisk certifiering av konton och schemaläggning baserat på fördefinierade
kriterier och risknivåer för ökad effektivitet. Dessutom kan du automatiskt meddela ditt team ang. högrisk-avstämningar som verkligen behöver mänsklig handpåläggning.

Hantering av undantag

Cadency Certification säkerställer att den breda majoriteten av data som tidigare matats in och stämts av manuellt blir tillförlitligt automatiserad. Detta minskar avsevärt antalet avstämningskonton och gör att den som genomför avstämningarna kan fokusera på undantagen.

Riskautomatisering

Riskautomatisering kontrollerar aktivt arbetsflöden och certifiering för kontoavstämningar samtidigt som antalet manuella arbetsuppgifter minskar avsevärt. Hur mycket risk som
tolereras är konfigurerat individuellt för ditt företags unika önskemål innan programmet implementeras.

Management dashboard

Kontinuerligt uppdaterad grafik för Certification erbjuder insyn i processer med all viktig information som berör påminnelser, avstämningar, nyheter och dokument.

Grupperad avstämning

Grupperade avstämningar i Certification stimulerar ökad effektivitet i dina processer genom att ta liknande konton och gruppera dem för att kunna stämma av dem samtidigt. Detta minskar manuella insatser för ditt team och minskar tiden för bokslutet.

Lady sitting at desk using CadencyDirect on ServiceNow

CadencyDirect på ServiceNow

Trintechs inbyggda applikation för ServiceNow-plattformen, CadencyDirect, är den enda som är specifikt designad för att möta de unika behoven hos en CFO. CadencyDirect gör det möjligt för ServiceNow-kunder att utnyttja alla fördelar med Cadency samtidigt som de förbättrar ihopkopplingen med hela verksamheten med hjälp av genomtänkta arbetsflöden och automatiserade systemaktiveringar.

Med ett knapptryck kan jag med Trintechs Certification lösning analysera riskerna och möjligheterna som presenteras i balansräkningen.”

Keurig Dr Pepper

Lär dig mer om Cadency Match

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Cadency kan hjälpa dig? Kolla in något av vårt senaste material.