Finance team looking at their month-end checklist

Cadency Close Management

Med sitt dashboarddrivna styrningsramverk som stöttar alla delar i ditt bokslut hjälper Cadency Close din ekonomiavdelning att identifiera flaskhalsar och kommunicera eventuella problem tidigt och ofta. Risken för missade deadlines minskar således ordentligt och Cadency säkerställer även att dina finansiella rapporter är korrekta och färdigställda.

Ta kontroll och var revisionsredo med tydlig insyn i hela bokslutsprocessen

Förbättra hanteringen av din bokslutsprocess genom att byta ut manuella kalkylblad, sluta med tidskrävande möten, få bättre insyn i potentiella flaskhalsar och förbättra metoder för dokumentation, allt med hjälp av automatisering.

Organisationer som använder sig av Cadency Close upplever upp till:

0%

Minskad tid för att skapa rapporter till ledningen

0%

Minskad tid för att förbereda och genomföra bokslutsuppgifter

0%

Minskad tid för att hjälpa externa revisorer

Se Cadency Close i praktiken

Close Task API

I takt med att din organisations bokslut blir mer komplext är det ett bra tillfälle att leta upp nya sätt att automatisera. Genom att använda Cadencys Close Task API och automatisera exempelvis med hjälp av Trintechs ERP-botar, kan organisationer minska antalet manuella arbetstimmar som behövs samtidigt som de minskar riskerna som medföljer den krångliga, manuella processen.

Fler Videos

Automatisering med API och ERP bot:ar

When Close APR is paired with ERP Bots, a depreciation run becomes a totally hands-off process while still getting the benefit of the tracking and controls native to Cadency. This video walks through a Depreciation run with two outcomes – results returned are within the variance threshold, and results returned are outside of the variance threshold – and the expected accompanying workflows.

Lås upp den kraftfulla potentialen i Cadency Close Management

Cadency Close är en del av vår kraftfulla SMART plattform och integreras med alla viktiga Record to Report-aktiviteter inklusive kontoavstämning och certifiering, hantering av transaktionsbokningar och compliance, samt förebygger att inget går fel mellan de olika delarna i processen.

Genom att använda Cadency Close för att automatisera och dokumentera ditt bokslut kommer du att kunna ta kommandot över, och få insyn i, hela bokslutsprocessen för att vara redo för revision.

Effektiva uppgiftsberoenden

Cadency Close levererar lämpligt underlag av dokumentation, automatiserade arbetsflöden och tar bort allt omarbete, vilka alla bidrar till en snabbare genomgång och färdigställande av bokslutsuppgifter.

Close Task API

API konnektorn förenklar hur användare håller reda på och hanterar dokumentation vilket i sin tur effektiviserar bokslutsprocessen, ökar underlaget för revisionsaktiviteter och förebygger misstag. Automatiserade arbetsflöden för uppgifter och API inom Cadency Close möjliggör kommunikation med organisationens ERP-system.

Tydlig arbetsfördelning

Minska risker genom att låta administratörer fördela individuella arbetsuppgifter utifrån projektets kritiska nivå. Detta inkluderar implementering av kontroller för att förhindra att användare tilldelar flera steg i arbetsflödet till samma person och möjligheten att kringgå detta när det är lämpligt, med relevant revisionshistorik.

Effektiv hantering av uppgifter

Användare kan massredigera, ladda upp och exportera information från sidan för Close API bokslutsuppgifter och fylla i fälten snabbt och därmed spara tid och ansträngning som kan spenderas på värdeadderande arbetsuppgifter.

Förbättrad insyn

Bokslutsuppgifter, underlag och revisionshistorik lagras i eBinder, och informationen går att ta fram på distans av interna och externa revisorer via en webbläsare.

Lady sitting at desk using CadencyDirect on ServiceNow

CadencyDirect på ServiceNow

Trintechs inbyggda applikation för ServiceNow-plattformen, CadencyDirect, är den enda som är specifikt designad på Now-plattformen för att möta de unika behoven hos en CFO.

CadencyDirect gör det möjligt för ServiceNow kunder att utnyttja alla fördelar med Cadency samtidigt som de förbättrar kontakten genom hela verksamheten med hjälp av genomtänkta arbetsflöden och triggers.

Vi använder Cadency för att få full insyn i var vi befinner oss i bokslutsprocessen. Inte bara under den 7 dagar långa bokslutscykeln utan även under hela månaden. Vi har uppgifter som är schemalagda varje vecka, månad, kvartal, halvår, och år och det är en fullt integrerad process hos oss som vi använder globalt.”

LKQ Corporation

Lär dig mer om Cadency Close Management

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Cadency kan hjälpa dig? Kolla in något av vårt senaste material.