Pretty young woman an advertising copywriter in eyeglasses working at home using laptop, female graphic designer working in modern studio, Networking Freelancer Businesswoman Designer Entrepreneur

Transaktionsbokning

Transaktionsbokning är ett viktigt underlag i bokslutet som bekräftar tillförlitligheten av standard samt icke-standard poster för ditt ERP-system och liknande, och samlar alla kommentarer, arbetsflöden och support på ett ställe. Vid dokumentation av bokslutsprocessen är transaktionsbokningar ofta den biten som saknas inför revision.

Minska tiden för transaktionsbokning

Minska risker med starkare styrning

Öka insynen för enklare revision

Standardisera transaktionsbokningar och arbetsflöden

Övervinn vanliga problem som uppstår på grund av manuella metoder för att leverera insyn, kontroll och statusuppdateringar i realtid för alla transaktionsbokningar.

Manuell uppdatering av transaktionsbokningar

Uppdateringsprocessen är tidskrävande, speciellt när man förlitar sig på manuella metoder som oundvikligen medför misstag som fördröjer hela processen ytterligare. Automatisera schemalagda uppdateringar av transaktionsbokningar för att kraftigt minska arbetsinsatsen och risken för misstag.

Ineffektiva kontroller

När en organisation måste hantera tusentals transaktionsbokningar i månaden kan processen snabbt bli tröttsam, riskfylld och komplicerad. Skapa tvåvägskommunikation mellan system för att stärka styrningen och bli av med oklarheter som förlänger bokslutsprocessen.

Brist på transparens

Insyn blir ofta den största utmaningen för transaktionsbokningar eftersom det regelbundet krävs komplexa arbetsflöden för att hantera vem som ska kontrollera och vem som ska godkänna innan fastställande. Utforma arbetsflöden som möjliggör en transparent status för transaktionsbokningar i realtid.

Lösningar kring transaktionsbokningar för alla branscher

Snabbheten och framgången i projektet berodde på möjligheten att designa nya processer och policys, och sen jobba tillsammans med Capgemini och Trintech för att introducera och hantera den nya metoden i Trintechs Cadency plattform, och dra nytta av detta nya, riskbaserade, tillvägagångssätt.”

Luca Condosta, Group Finance Process Owner R2R ABB

Lär Dig Mer Om Transaktionsbokningar

Få insikter för att skapa transaktionsbokningsprocesseri världsklass med våra banbrytande idéer.