Adra by Trintech Financial Close Management Software
Financial Close EMEA leader badge Financial Close Leader Winter Badge

Automatiserad bokslutsmjukvara för kommersiella företag

Alla delar i Adras Suite of Solutions från Trintech samarbetar för att automatisera och effektivisera arbetet, öka noggrannheten, och minska risker – helt enkelt ett bättre sätt att hantera den detaljerade bokslutsprocessen. Suiten integreras sömlöst med många andra finansiella system, inklusive ERP, vilket gör det möjligt för dig att tryggt kunna slutföra ditt bokslut snabbare.

Modernisera ditt bokslut med Adra byTrintech

Att hantera månadsbokslutet är som att ta sig fram i en labyrint: så många system, men så lite tid att få ihop dem alla, och ingen tydlig väg framåt. Med Adra vet vi att det bli bättre. Vi anser att alla medarbetare på din ekonomiavdelning ska stöttas– och genom att automatisera grundläggande arbetsuppgifter för avstämningar kan vi hjälpa dig få tid över till arbetsuppgifter som är viktigare för att ditt företag ska växa. Genom att implementera Adra by Trintech får du en gemensam plattform med automatiserade bokslutslösningar, vilket kan vara till stor fördel oavsett hur långt du har kommit i automatiseringsprocessen.

0%

Sparad tid på att matcha transaktioner

0%

Sparad tid på kontoavstämningar

0%

Sparad tid för att stänga böckerna

Hur vi har hjälpt Ethos Group

I den här videon kan du se hur ekonomiavdelningen på Ethos Group har övervunnit deras dagliga utmaningar genom att använda Trintechs Adra Suite.

Adra Suiten

Var och en av Adra modulerna som finns tillgängliga, antingen separat eller i en full suit, säkerställer att du kan automatisera din bokslutsprocess direkt från dina befintliga system. Värdefulla insikter hjälper dig att med trygghet genomföra ett snabbare bokslut. Adra erbjuder lösningar för dina största utmaningar. Till allt ifrån avancerade transaktionsmatchningar och hantering av arbetsflöden till avstämningar av balansräkningen.

Hantering av flervägstransaktioner

Automatiserad matchning av avancerade transaktioner med Adra Matcher låter din ekonomiavdelning fokusera på att bara hantera undantagen

Matcha transaktioner med kontoutdrag, kreditkortsutdrag, försäljningsställe, handlare, tredjepartsleverantörer, och andra externa källor på en bråkdel av den tid det tar att göra det manuellt. Adra Matcher kan läsa din data i sitt ursprungsformat vilket eliminerar tiden det tar att formatera informationen i ett kalkylblad. Med automatiserad flervägsmatchning (3-vägs,4-vägs etc.) kan användare snabbt sätta upp olika scenarion och skapa regler för hantering av olika typer av matchningar. Med vårt sofistikerade matchningsverktyg kommer det bli färre transaktioner för dig att hantera så att ditt team istället kan fokusera på att undersöka och dokumentera undantagen för att handlägga olösta matchningar snabbare.

Transaction matching software for a more efficient financial close management process

Avstämning av balansräkning

Matchade transaktioner integreras sömlöst i avstämningen av balansräkningen genom Adra Balancer.

Sluta konstant att repetera åtgärder när du stämmer av balansräkningen för ett bokslut som både är snabbt, noggrant och lätt att hantera. Att effektivisera repetitiva arbetsuppgifter sparar inte bara tid utan ger dig även möjligheten att koncentrera dig på dina viktigaste konton. Stäm automatiskt av konton baserat på anpassningsbara tröskelvärden och få tillgång till all data på en gemensam plattform för att förbättra insynen i dina arbetsprocesser och lättare kunna förbättra dem.

Account reconciliation software

Hantering av bokslutsuppgifter

Adra Task Manager erbjuder centraliserade checklistor och dokument för insyn och kontroll över hela bokslutsprocessen.

För allt ifrån checklistor och uppgiftsarkiv till statusuppdateringar är Adra Task Manager det enda du behöver för att hantera månadsbokslutet. Checklistor säkerställer att alla på ekonomiavdelningen är medvetna om sin roll, ökar arbetsmoralen och undviker onödig förvirring och tidskrävande samtal eller möten. Inbyggd fördelning av arbetsuppgifter och ökad intern kontroll innebär att du kan känna dig trygg i arbetsprocessen, fördela om uppgifter vid behov och undvika flaskhalsar eller att arbete faller mellan stolarna.

Financial Close Task Management Software

Information och analyser i realtid

Skräddarsydda rapporter och grafik belyser framgångar men även förbättringspotential i Adra Analytics

Titta närmare på detaljerna du behöver eller zooma ut för att få en överblick av ditt månadsbokslut och dess påverkan på din företagsekonomiska situation. Håll koll på varje steg i processen, antingen en period i taget eller flera perioder på en gång. Se bokslutsuppgifter, avstämningar, och information relaterat till ditt bokslut i valfritt verktyg med förkonfigurerade och anpassningsbara rapporter i verktyg som Power BI, Excel eller Tableau.

Two people looking at a graph on a computer screen

Över 3 500 kunder litar på Trintech runt om i världen

Adra by Trintech levererar ROI genom att stötta dig med data i viktiga beslut som minskar risker och bidrar till företagets tillväxt. Läs berättelserna nedan för att se hur våra kunder framgångsrikt nådde sina affärsmål.

Lär dig mer om Adra