Financial-business-intelligence-software

Adra Analytics

Ta tillbaka kontrollen med hjälp av ett system som levererar korrekt och uppdaterad rapportering och som säkerställer full insyn i ditt bokslut. Få en fullständig överblick av dina interna processer så att du kan undvika att upprepa samma misstag som tidigare, upptäcka förbättringsmöjligheter samt öka effektiviteten och kvaliteten på ditt bokslut.

Få värdefulla insikter genom skräddarsydda rapporter

Adra Analytics synkar med Adra Balancer och Adra Task Manager för att erbjuda full insyn, både i din aktuella status såväl som i din historiska utveckling över tid. Se data från andra källor, såsom ditt ERP-system, för att få bättre insyn i processen för ditt månadsbokslut i relation till andra ej bokslutsrelaterade uppgifter.

Adra Analytics ger dig ett fullt spektrum av möjligheter genom att hjälpa till att utvärdera hur dina avstämningar har sett ut historiskt, både kvalitetsmässigt och tidsmässigt. Titta närmare på de detaljer som du behöver eller zooma ut för att få en bättre helhetsbild av ditt månadsbokslut och dess påverkan på ditt företags ekonomiska situation. Spåra varje aktivitet för en period eller flera för att få en bättre inblick i hur ditt företag utvecklas. Se över dina bokslutsuppgifter, avstämningar och annan information som berör ditt bokslut i valfritt verktyg med förkonfigurerade och anpassningsbara rapporter i verktyg såsom Power BI, Excel, eller Tableau.

Computer screen with graphs

Rapporter och dashboards anpassade för teamets behov

Cog and stars icon

Möjlighet till ökad effektivitet och kvalitet

Notebook and pen icon

Få fullständig insyn i din bokslutsprocess

Adra Analytics i praktiken

I den här videon kan du se hur de bästa funktionerna och dashboards fungerar. Adra Analytics hjälper dig använda all den data som du har samlat på dig, period efter period, och reder ut vad den innebär för ditt team och hela din organisation.

Adra analytics platform screenshot on computer screen

Värdefull data

Få full tillgång till information från Adra Balancer och Adra Task Manager genom en verktygslåda med Power BI, Excel, Tableau eller andra system som stöds av OData v4.

Skapa vilket analysperspektiv som helst för att följa och jämföra med valfritt KPI, för att på så sätt stärka din bokslutsprocess och öppna upp möjligheter för rapportering via dashboards.

Lady sitting at desk completing her financial close

Full tillgång till information

Dagarna då vi använde screenshots och utskrifter är förbi. Adra Analytics erbjuder dig all information du kan behöva på en och samma plattform, vilket innebär att du har en enda källa för allt du behöver till ditt bokslut.

Platforms Adra analytics integrates with including excel, tableau and power bi

Betydelsefulla insikter genom systemintegrationer

Se information som gäller ditt bokslut i valfritt redovisningsverktyg och tillämpa det på dina befintliga metoder och processer. Utöver de förkonfigurerade rapporter som Adra Analytics erbjuder kan du skapa egna med verktyg som Power BI, Excel eller Tableau. Du kan se din data från Adra vid sidan om data från ditt ERP-system vilket ger dig en fullständig bild av både ditt månadsbokslut och andra icke-bokslutsrelaterade uppgifter på ett och samma ställe.

Vi ville samla vår data på ett smartare sätt för att reducera eventuella förseningar och få ihop allt på ett mer effektivt sätt. Det var viktigt för oss att hitta en bokslutslösning som hjälper oss standardisera vår data och säkerställa att vi varje månad är så produktiva och effektiva som möjligt i vår bokslutsprocess. “

Tom Walker, CFO Dallas Cowboys

Vårt senaste material för ett snabbare bokslut

Förbättra insynen i bokslutet med hjälp av våra guider, event och annat material.