Automated-task-management

Adra Task Manager

Samla ditt teams kunskap och färdigheter i ett gemensamt bibliotek. Genom att standardisera detaljerade listor och kontroller vet alla på ekonomiavdelningen vad som behövs göras under varje steg på vägen.

Öka insynen i din bokslutsprocess

Adra Task Manager övervakar och dokumenterar automatiskt utvecklingen för varje del som ska slutföras under månadsbokslutet. Spara tid genom att standardisera arbetsuppgifter,förbättra informationsflödet och föra vidare de bästa arbetsmetoderna till alla medarbetare.

Adra Task Manager är den gemensamma och verifierade källan till allt ifrån centraliserade checklistor, uppgiftsarkiv, och statusuppdateringar. Detta är grunden för att man hanterar bokslutsprocessen på bästa sätt. Checklistorna ser till att alla på ekonomiavdelningen förstår sin roll, ökar arbetsmoralen och undviker förvirring utan tidskrävande samtal eller möten. Inbyggd uppdelning av arbetsuppgifter och roller, samt strängare interna kontroller innebär att du med säkerhet kan fördela och omfördela arbetet vid behov för att undvika att något faller mellan stolarna eller att hinder uppstår. När den används tillsammans med resten av Adra Suiten hjälper Task Manager till att förenkla bokslutsprocessen genom automatisering och i systemet förberedda huvud- och deluppgifter.

Clock icon

Minska tiden som spenderas i möten

Calendar icon

Kontinuerlig övervakning på arbetets status och deadlines

Graph icon

Implementation av de bästa metoderna och interna kontrollerna

Adra Task Manager i praktiken

I den här videon kan du se hur Adra Task Manager automatiskt dokumenterar framstegen för varje punkt på din att-göra-lista. Du och ditt team kommer spara tid genom att automatisera arbetsuppgifter, förbättra informationsflödet och implementera de bästa metoderna.

Man completing his task list on a tablet

Gemensamma checklistor och arkiv

Med Adra Task Manager kan du skapa standardiserade att-göra-listor med tydliga och konkreta instruktioner för att fördela uppgifter och ansvar. Skapa mappar för kundfordringar, leverantörsskulder, periodisering, kassa och andra viktiga konton för att hålla dokumentorganiserade och undvika att det blir rörigt. Strukturen innebär att dokumentera alla policys och rutiner för att säkerställa att det efterföljs av alla.

Screenshot of Adra task management showing a to-do list

Inbyggda dashboards

För att kommunicera information tydligt och effektivt presenterar Adra Task Manager även data visuellt. Dess grafik ger omedelbar feedback och användbar insikt vilket möjliggör för chefer att hela tiden hålla sig uppdaterade kring utvecklingen för att kunna identifiera problem som kräver omedelbara åtgärder

Person at desk with an alert on a desktop screen

Notifikationer och påminnelser

Adra Task Manager erbjuder en transparent bokslutsprocess som underlättar samarbetet mellan medarbetare och chefer. Dessutom finns det notiser och påminnelser som håller alla uppdaterade genom att det automatiskt loggas i systemet när en uppgift är avklarad och kommentarer arkiveras för att effektivisera kommunikationen.

“Innan Adra använde teamet diverse Excelark och processen hanterades därmed på väldigt olika sätt i olika delar av teamet. Nu, med Adra, blir alla tvungna att hålla sig till en standardiserad process och ledningen har på så sätt bättre inblick i och tillgång till allt som händer.”

Leandra Koester, Accounting Manager RE/MAX

Vårt senaste material för ett snabbare bokslut

Hantera ditt bokslut bättre med hjälp av våra guider, event och annat material.