Wind turbines in a field

Öka kraften i din bokslutsprocess

Bokslutsautomation hjälper kraft- och energibolag med att korta ner tiden och minska kostnaderna för bokslutet, men även skapar ökad kontroll och insyn samt hjälp med att ta fram avancerade analyser.

Trusted By:

Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Effektiv hantering av hela bokslutsprocessen samtidigt som du tar fram värdefull kunskap för företaget

Avstämning- och bokslutslösningar hjälper ekonomiavdelningar att spara tid, minska risker och skapa kapacitet för att stötta sina organisationers strategiska mål.

Se varför ledande företag som Atmos Energy, British Energy och National Grid tar hjälp av Trintech för att automatisera avstämningar och bokslut för att på så sätt få bättre insyn och kontroll.

Stor besparing av tid i bokslutsprocessen

Minskade kostnader som kommer utav misstag, avskrivningar och likviditetsproblem

Förbättrad insyn och kontroll via rapporter, kontrolltester med mera

Kraftfulla bokslutsprocesser med automatisering

För att bättre hjälpa sina kunder behöver organisationer i kraft- och energibranschen investera i digitala transformationsprojekt för sina ekonomiavdelningar.

Säkerställ dataintegritet

Bokslutsautomatisering säkerställer att all finansiell information är säker och korrekt.

Kortare tid för bokslutet

Att automatisera transaktionsmatchning och kontoavstämningar minskar
arbetsinsatsen som krävs för varje bokslut.

Ökad kontroll och insyn

Med all information för bokslutet på ett och samma ställe kan ditt team utföra en djupare analys av din data för att effektivisera ytterligare samt förbättra noggrannheten och förbereda din organisation för framtida tillväxt.

Möjliggör regulatorisk rapportering

Bokslutsautomation etablerar ett effektivt regelverk för kontroller som styr dina finansiella processer – och skapar ett enkelt tillgängligt revisionsspår.

Koppla ihop dina data med hjälp av våra universella Plug & Play ERP integrationer

Det som behövs för att transformera och revolutionera ekonomiavdelningen är ett system av kontroller som möjliggör ett effektivt bokslut med noggranna och tillförlitliga rapporter. Detta system måste fungera tillsammans med ditt finansiella redovisningssystem såsom ett ERP-system. Då möjliggörs Record to Report (R2R) aktiviteter såsom matchning av transaktionskonton, bokslutsuppgifter, transaktionsbokningar, men även compliance-tester samtidigt som det sträcker sig till din ekonomiavdelnings ekosystem av kontroller inom finans, skatt, rapportering med mera.

Skaffa nya insikter från våra senaste resurser

Se hur vi stödjer din bransch genom vårt material kring idéer och analys, evenemang och mer.