Two women working going over the transaction matching reports,

Kontoavstämningar

Kontoavstämningsprocessen är ett kritiskt första steg i bokslutet och lägger grunden för framgång. På grund av dess inverkan på alla efterföljande bokslutsaktiviteter upplever dock många att avstämningar är en extremt påfrestande process som leder till att mer resurser behövs för slutförandet än planerat. Ta kontroll över din kontoavstämningsprocess för att åstadkomma ett bokslut som är snabbt, korrekt och enkelt att hantera.

Automatisera för produktivitet och effektivitet

Öka förtroendet för din balansräkning

Säkerställ regelefterlevnad

Intercompany Webinar

Förenklade kontoavstämningar

Spenderar ditt team för mycket tid på att manuellt hantera kalkylblad? Med automatisering kan du bli mindre beroende av kalkylblad och minimera riskerna som manuell kontoavstämning medför.

Bortkastad tid på manuella avstämningar

På grund av den växande mängden data från flera källor har avstämningsprocessen blivit en svår uppgift även för de mest etablerade organisationerna. Minska på det hektiska arbetet genom att automatiskt stämma av dina konton – du kommer att bli överlycklig över hur mycket tid du kan spara. Med mer tid kan du fokusera på konton med hög risk och minska tiden för bokslutet.

Felbenägna kalkylblad

Om du oroar dig för att dina avstämningsprocesser kanske orsakar fel i balansräkningen, som kan få kostsamma följder, är du inte ensam. Se alla dina konton på ett och samma ställe för att få mer insyn i statusen för dina kontoavstämningar och den data du behöver för att förbättra dem. Genom att sluta använda kalkylblad kan du minska risken ytterligare tack vare detaljerade revisionsspår.

För många repetitiva uppgifter

Att hantera kontoavstämningsprocessen manuellt leder ofta till att ekonomiavdelningen lägger ner mycket tid och ansträngning som i stället skulle vara mer värd om den spenderades på mer strategiska initiativ. Att automatisera repetitiva uppgifter med lågt värde sparar inte bara tid, det ger dig utrymme att koncentrera dig på dina viktigaste konton och gör det möjligt för dig att vara en strategisk partner för verksamheten.

Avstämningslösningar utformade för alla branscher

När du tar bort repetitiva och manuella uppgifter från en medarbetares arbetsbörda gör du det möjligt för den anställde att engagera sig i arbete med högre värde. Exempelvis, med mitt team har vi uppdaterat vår process för månadsbokslut. Det innebär att i stället för att lägga tid på att mata in data, jobbar teamet med mig för att analysera data och dra slutsatser som ligger till grund för vår övergripande affärsstrategi.

Omar Choucair, CFO Trintech

Lär dig mer om kontoavstämningar

Uppnå förstklassiga kontoavstämningsprocesser med vår branschledande kunskap.