regulatory-compliance

Cadency Compliance

Cadency Compliance är utformat för att hantera även de krångligaste regelverken och hjälper dig att se till att alla viktiga kontroller fungerar som de ska så att problem uppmärksammas direkt när de uppstår.

Etablera ett utförligt dokumenterat bokslut med compliance

Finansiell compliance är en flerdimensionell källa till ekonomiska och anseendemässiga risker för din organisation. Det är flera aspekter att ta hänsyn till och det kan lätt uppstå kostsamma problem i varje steg av din Record to Report-process.

Cadency Compliance utnyttjar unikt konfigurerbara funktioner med viktiga kontroller tillsammans med automatiserad riskmedvetenhet vilket säkerställer att relevanta kontroller identifieras, analyseras, schemaläggs och testas, på ett korrekt sätt. Genom att uppmärksamma viktiga problem genom din Record to Report-process kommer du att kunna prioritera dina compliance-initiativ och automatisera stegen för åtgärder när fel uppstår. Riskerna minskar och en ökad integritet säkerställs genom hela din bokslutscykel och tillhörande rapporter.

Organisationer som förlitar sig på Cadency Compliance upplever upp till:

0%

Minskad insats för intern revision

0%

Minskad tid för att stötta externa revisioner

0%

Minskad risk för att intäkter påverkas av felaktigheter

Lås upp den kraftfulla potentialen i Cadency Compliance

Cadency Compliance, en del av vår kraftfulla SMART plattform, gör det möjligt att utförligt granska särskilt riskfyllda delar genom att rikta dina insatser och resurser på de mest relevanta kontrollerna.

Genom att belysa viktiga problem genom hela din bokslutsprocess kommer du att kunna prioritera dina compliance-initiativ och automatisera specifika åtgärder där problem uppstår.Risker minskar avsevärt och en högre integritet säkerställs genom hela din bokslutscykel och tillhörande rapportering.

Motverka risker

Cadency Compliance identifierar potentiella problem, fastställer kontroller och arbetsflöden samt säkerställer att alla steg är avklarade innan revisorerna dyker upp. Den certifierar all information som korrekt och bekräftad vilket minskar risken för att tappa investerare och kunders förtroende.

Automatisera och dokumentera

Aktivera automatiseringen och dokumentationen av lagstadgad compliance som SOX, HIPAA, FERC/NERC, COSO, ERG, Code of Conduct policys med mera, genom att implementera din finansiella styrningsmodell genom hela Record to Report – processen.

Förbättra operationell effektivitet

Aktivera formella arbetsflöden, testning av kontroller och ta fram förhållningssätt för
problemlösning som inkluderar bilagor med information för att säkerställa snabba åtgärder med korrekta referenser.

Förbättra insyn och insikt

Kontroller, handlingsplaner, revisionshistorik och eBinders kan säkert ges tillgång till interna såväl som externa revisorer via en webbläsare.

Fullständig sammankoppling

Koppla alla compliance-aktiviteter till relevant bokslut, avstämning och transaktionsbokning.

Hantera undantag

Cadency Compliance erbjuder en grafisk dashboard med de olika faserna av compliance och tillhörande undantag för att hantera eventuella problem på ett effektivt och tydligt sätt.

Lady sitting at desk using CadencyDirect on ServiceNow

CadencyDirect på ServiceNow

Trintechs inbyggda applikation för ServiceNow-plattformen, CadencyDirect, är den enda som är specifikt designad på Now-plattformen för att möta de unika behoven hos en CFO. CadencyDirect gör det möjligt för ServiceNow-kunder att utnyttja alla fördelar med Cadency samtidigt som de förbättrar kontakten genom hela verksamheten med hjälp av genomtänkta arbetsflöden och triggers.

Cadency ger oss en sann och riktig insyn i statusen på varje kontoavstämning samt ökar compliance och ansvarsfördelningen inom hela vår organisation.”

Keurig Dr Pepper

Lär dig mer om Cadency Compliance

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Cadency kan hjälpa dig? Titta gärna på något av vårt senaste material.