balance-sheet-reconciliation-software

Adra Balancer: Mjukvara För Avstämning Av Balansräkningen

Förkorta tiden, öka kontrollen och förbättra noggrannheten i avstämningsprocessen för balansräkningen. Medan Balancer kan automatisk stämma av och godkänna konton inom valda parametrar, kan dina medarbetare fokusera på balanserna för kundfordringar, leverantörsskulder och andra viktiga konton. Samla dokument, arbetsflöden och kommentarer på ett och samma ställe.

Känn dig säker med revisionsklara avstämningar

Med Adra Balancer kan ekonomiavdelningen identifiera flaskhalsar och potentiella avskrivningsrisker, och lagra alla underlag och den dokumentation som krävs för att skapa full insyn i balansräkningen. Om balanser ändras efter att de är godkända kommer både medarbetare och den ansvarige att meddelas automatiskt för att bekräfta att det fortfarande stämmer. Revisionshistoriken uppdateras direkt och finns tillgänglig för interna och externa granskare.

Clock icon showing speed

Snabb och enkel förberedelse för avstämning

Workflow diagram

Öka produktiviteten genom att prioritera arbetsflöden

Compliance icon

Förenkla Compliance med direkt spårning

Adra Balancer i praktiken

I denna video kan du se hur de mest hjälpfulla aspekterna av Adra Balancer fungerar. Se hur du kan minska de repetitiva stegen i din avstämningsprocess för att få ett snabbare, noggrannare och mer lätthanterligt bokslut.

Person organizing documents on computer screen

Effektfull anslutning

Anslut direkt till ditt ERP-system för en bättre integration med din bokföring. Lågrisk-konton stäms av automatiskt baserat på anpassningsbara tröskelinställningar. Om inga fel hittas inom de fördefinierade gränserna för avvikelser behövs ingen ytterligare granskning, vilket besparar ditt team mycket tid.

Adra balancer screenshot showing document library

Central lagring av dokument

All verifierad dokumentation inklusive fakturor, inköpsordrar, kontoutdrag och informationon kring utestående artiklar kan laddas upp i molnet. Inga fler försvunna eller överskrivna dokument, och ett slut på att tolka handskrivna anteckningar.

Ett fullt automatiserat arkiv

Skapa revisonsklara balansavstämningar. Revisorer, både interna och externa, har tillgång tillbokslutsprocessen och viktig dokumentation baserat på de inställningar du har konfigurerat.

Fördelarna med Trintechs Adra Balancer: Mjukvara för Balansräkningsavstämning för snabbväxande och medelstora företag

Adra Balancers programvara för balansräkningsavstämning ger en rad fördelar för organisationer, inklusive:

Ökad noggrannhet

Vi all vill gärna tro att medlemmarna i vårt ekonomi- och redovisningsteam aldrig gör misstag, men även de bästa gör det vid ett eller annat tillfälle eftersom vi är bara människor. Dessa misstag kan leda till förseningar och till och med rättsliga sanktioner. Med Adra Balancers mjukvara för balansräkningsavstämning automatiseras behandlingen av komplexa finansiell data, vilket kraftigt minskar frekvensen av fel samtidigt som noggrannheten ökar.

Större effektivitet

Mängder av data och information som brukade sakta ner arbetet i din verksamhet kan nu bearbetas på en bråkdel av tiden med bättre resultat. Du kommer att uppleva en betydande ökning av effektiviteten under avstämningsprocessen eftersom tidskrävande manuella uppgifter som datainmatning och dokumenthantering elimineras, eller avsevärt reduceras. Som sådan kommer ditt redovisnings- och ekonomiteam att ha mer tid att fokusera på mervärdesuppgifter som stärker din resultat.

Ett exakt och pålitligt Compliance- och revisionsspår

Adra Balancer genererar automatiskt ett omfattande revisionsspår som integrerar och registrerar alla kommentarer, ändringar och godkännanden som var en del av avstämningsprocessen. Inte längre behöva undra om det var något du kanske har missat. Inga fler fruktansvärda interna eller externa revisioner. Allt finns där, precis som det hände, vilket gör att du kan andas lättare och fokusera på nästa uppgift, snarare än att behöva slösa tid på att jaga avstämningsfel.

Förbättrad produktivitet

Adra Balancers programvara för balansräkningsavstämning låter företagsägaren effektivisera sin organisation och placera om viktiga medarbetare – bort från manuella processer och brandkårsutryckningar – och till aktiviteter som finansiell rapportering och dataanalys som hjälper dig att nå eller överträffa dina tillväxtmål. Och med högre chefer som inte längre är upptagna av de utmanande detaljerna i avstämningsprocessen, kommer ditt ledarteam att ha mer tid för att kartlägga en framgångsrik kurs genom ett allt mer konkurrenskraftigt affärslandskap.

Minskad risk

Genom att ta bort risken för mänskliga fel från avstämningsprocessen gör Adra Balancer det möjligt för dig att förhindra felaktiga poster och potentiellt problematiska redovisningsavvikelser. Den här typen av automatisering minskar avsevärt uppkomsten av risker, uppmärksammar och neutraliserar fel innan de uppenbarar sig på dina finansiella rapporter och på så sätt utsätter dig för bedrägerianklagelser eller förluster.

Större kontroll över avstämningsprocessen

Adra Balancers programvara för balansräkningsavstämning gör att du kan övervaka och spåra avstämningsprocessen via en enda centraliserad plattform. Alla dina olika konton och avdelningar är sammanförda på ett sätt som ger oöverträffad transparens och kontroll över varje aspekt av avstämningsprocessen.

Effektivare kommunikation och samarbete

Adra Balancer tillhandahåller kraftfulla samarbetsverktyg som gör att viktiga teammedlemmar kan arbeta tillsammans på ett mer effektivt sätt än någonsin tidigare. Dela kommentarer, identifiera och åtgärda avvikelser och samarbeta kring flera avstämningar i realtid med nästan total transparens. På sätt och vis blir Adra Balancer och hela Adra Suiten det ultimata kommunikationsförbättringsverktyget som möjliggör samarbete, förbättrar produktiviteten och ger alla en möjlighet att glänsa.

Automatiserad rapportering

Finansiell rapportering har alltid varit begränsad till att måla ett porträtt av en organisation som det var vid en viss tidpunkt i det nyligen förflutna. Med Adra Balancer avstämningsprogramvara kan du nu generera automatiska rapporter om tillståndet för din avstämnings- och bokslutsprocess. Denna typ av information kommer att göra det möjligt för högsta ledningen att fatta beslut baserat på aktuell information snarare än att göra välgrundade gissningar. Dessutom, om en ekonomisk fråga skulle uppstå, kommer du att kunna identifiera hur det manifesterar sig i nuet och fatta datadrivna beslut om hur du ska svara.

Det val som välinformerade företag över hela världen gör

Adras programvara för balansräkningsavstämning används för närvarande av 2 000 företag runt om i världen. Dess snabba och kostnadseffektiva avstämningsfunktioner hjälper organisationer att effektivisera sin verksamhet och förbli konkurrenskraftiga samtidigt som de förbättrar noggrannheten, minskar riskerna och säkerställer compliance.

Det finns en automatisk avstämning och godkännande av noll-balanser och/eller oförändrade balanser, vilket minskar antalet avstämningar vi måste gå igenom varje månad.”

Dawn Hill, Accountant Crown Holdings Inc.

Lär dig mer från vårt senaste material

Förbättra dina kontoavstämningar genom vårt senaste material, event, med mera