Entrance to a bank

Banker och ett mer effektivt bokslut

Effektivisera och automatisera dina avstämnings- och bokslutsprocesser för att hänga med i utvecklingen som består av ökad komplexitet och snabbare innovationstakt inom bank- och finansindustrin.

Western & Southern UPPNÅR ETT BOKSLUT I VÄRLDSKLASS

LÄR DIG HUR

Trusted By:

Hantera ditt bokslut effektivt, automatisera avstämningar och ta fram värdefulla insikter

Lagstadgad compliance och finansiella risker är ständigt närvarande och föränderliga hot inom bank och finans. Ökad säkerhet och effektivitet kan dock uppnås genom att automatisera dina avstämningar och bokslut.

Alla institutioner som planerar att utöka sin verksamhet behöver förutsättningarna för att effektivt slutföra sina avstämningar, övervaka sina uppgiftslistor och upprätthålla riskhanteringskontroll genom hela processen. Detta är inte möjligt att göra om manuella kalkylblad är inblandade någonstans i processen.

Snabba på ditt månadsbokslut

Minska risker genom ordentliga kontroller

Säkerställ noggrannheten i dina siffror

Snabbare avstämningar

Att automatisera avstämningsprocessen för balansräkningen tar bort det jobbiga med att manuellt korrigera och uppdatera hundratals kalkylblad. I stället för att flera dagar eller veckor ägnas åt en del av bokslutet påskyndas genomförandet av avstämningarna, vilket gör att alla på ekonomiavdelningen har bokslutet under kontroll.

Effektivisera arbetsflödet i bokslutet

Automatisering kan effektivisera ditt arbetsflöde genom att ta över rutinarbetet och lämna de större, mer komplexa uppgifterna till medarbetarna. I stället
för att spendera två till tre veckor på att samla ihop alla kalkylblad och dokument och sedan ta uppgifterna genom
granskningsprocessen skulle du kunna spara tid i ditt bokslutsarbete med upp till 50%.

Färre mänskliga fel och misstag

I stället för att vänta på misstag och deras potentiella konsekvenser kan din organisation drastiskt minska antalet fel, obalanser och annat genom att automatisera avstämningsprocessen för balansräkningen. Genom att fånga upp mindre misstag kan man förhindra att de byggs upp till felaktigheter längre fram.

Koppla ihop dina data med hjälp av våra universella Plug & Play ERP integrationer

Det som behövs för att transformera och revolutionera ekonomiavdelningen är ett system av kontroller som möjliggör ett effektivt bokslut med noggranna och tillförlitliga rapporter. Detta system måste fungera tillsammans med ditt finansiella redovisningssystem såsom ett ERP-system. Då möjliggörs Record to Report (R2R) aktiviteter såsom matchning av transaktionskonton, bokslutsuppgifter, transaktionsbokningar, men även compliance-tester samtidigt som det sträcker sig till din ekonomiavdelnings ekosystem av kontroller inom finans, skatt, rapportering med mera.

Skaffa nya insikter med hjälp av våra senaste resurser

Se hur vi stödjer din bransch genom vårt material kring idéer och analys, evenemang och mer.