Driv finansiell transformation och öka värdet genom detta certifierade teknikpartnerskap

Världsledande organisationer runt om i världen vänder sig till Trintech för att maximera sin SAP-investering och modernisera sina bokslutsprocesser – och får väsentliga fördelar i form av långsiktiga kostnadsbesparingar och effektivt bokslutsarbete.

Lås upp potentialen för ett högpresterande bokslut

Den genomsnittliga SAP-implementeringen kostar 3-5 gånger investeringen och kommer totalt att ha en genomsnittlig kostnad på 3-4% av ett företags årliga intäkter. Trintechs certifierade teknikpartnerskap med SAP löser unika problem för SAP-kunder genom att automatisera viktiga bokslutssaktiviteter som vanligtvis ligger utanför ERP-systemet. Dessutom inbegriper partnerskapet dessutom skatt, oavstämda poster, intercompany-aktiviteter, hantering av öppna poster och andra områden. Dra nytta av din investering i SAP® så att problem med ECC6, BPC och S/4HANA kan lösas utan anpassad utveckling eller manuella processer, och med en positiv ROI, användarupplevelse, finansiell kontroll och automatisering.

Sömlös certifierad SAP lösning som konfigureras efter dina behov

Tvåvägs-konnektorer som sparar våra kunder över 3600 timmar per år

Minska totala IT-investeringskostnader och risker

Young man and woman looking at a laptop

Multipla SAP-integrationer

Oavsett om din organisation använder ECC6, S/4HANA, SAP 4.7 eller en kombination av alla tre, integrerar Trintech dem i ett kontrollsystem som ger förbättrad kontroll, automation och datatillförlitlighet. Nu kan du ha realtidsöversikt över ditt bokslut i ett enda program.

Referenser inkluderar:

  • Inkludering i programmet S/4HANA EX
  • Certifiering för S/4HANA, On Premise och HEC (HANA Enterprise Cloud)
  • Certifiering för HANA Cloud Extended Edition
  • Certifiering för HANA Cloud Private Cloud (Rise with SAP® — nytt 2021)
Young man giving a demo of Trintech's software.

Intelligent automatisering

Automatisera aktiviteter direkt i din SAP ERP medan du integrerar i realtid för att direkt få uppdateringar av statusen på avklarade uppgifter.

Använd maskininlärningsalgoritmer för att undersöka trender i dina data över tid, identifiera avvikelser och automatisera arbetsflöden baserat på associerad risk. Detta kommer att stimulera förbättringar av affärsprocesserna, automatisera manuella uppgifter samtidigt som högriskobjekt identifieras för mänsklig granskning.

Vårt senaste material för ett integrerat bokslut

Förbättra din kunskap genom våra artiklar, produktguider, event och mera.