journal-entry-accounting-software

Cadency Journal Entry

Cadency Journal Entry hjälper dig att undvika vanliga misstag som uppstår i manuella processer. Med insyn i realtid, kontroll och validering av statusen på transaktionsbokningar leder denna metod snabbt förbättrad hantering av din Record to Report – process.

Korrekt och lättillgänglig dokumentation av ditt företags finansiella ställning

Processen för transaktionsbokningar är en viktig del i att säkerställa ett korrekt bokslut med hänsyn till alla finansiella detaljer, samt att förbereda dokumentation inför revision. För de flesta organisationer saknar processen insyn, kontroll och har låg nivå av riskhantering. Cadency Journal Entry samlar information och automatiserar processen för transaktionsbokning. Samtidigt sammanställs dokumentation inför revision och compliance säkerställs både utifrån företagets riktlinjer samt statliga regler.

Organisationer som förlitar sig på Cadency Journal Entry upplever upp till:

0%

Minskad tid på att förbereda och granska transaktionsbokningar

0%

Minskad tid för att stötta externa revisorer

0%

Minskning i avskrivningar till följd av avvikelser

Se Cadency Journal Entry i praktiken

Data profiler som förbättrar samarbete

Fler Videos

Insyn i försenade transaktionsbokningar

AI riskbedömning

SAP – länkning till stödj ande dokumentation

Lås upp den kraftfulla potentialen i Cadency Journal Entry

Cadency Journal Entry, en del av vår kraftfulla SMART plattform, fokuserar på att automatisera transaktionsbokningar och relaterade arbetsflöden. Med lämpliga kontroller minskar kostnader och risker som associeras med manuella inmatningar. Genom att fungera som en ”brygga” mellan de anpassningar som krävs och ditt vanliga affärssystems huvudbok skapar lösningen en fullständigt säker process.

Riskmedveten automatisering

Säkerställ att dina transaktionsbokningar uppdateras i dina ERP system i enlighet med policys för att implementera din styrning samtidigt som du är säker på att ditt arkivsystem består av korrekt och uppdaterad information.

Flexibel uppgiftsfördelning

Lägg till fler aktiva medarbetare för att öka produktiviteten och möjliggöra ökad flexibilitet bland dina arbetsuppgifter relaterade till transaktionsbokningar. Förbered arbetsflöden via automatiserade mejl-notifikationer för att säkerställa datavalidering och förhindra att det uppstår avvikelser i bokslutet.

Risk Rating Engine (RRE)

Beräkna riskerna associerade med finansiella transaktioner genom att analysera dem gentemot förutbestämda regler och historiska dataanalyser. AI Risk Rating säkerställer bättre underlag för revision och möjligheten att snabbt identifiera högrisktransaktioner som annars hade kunnat resultera i bedrägeri eller felaktig information.

ERP – agnostisk integration

SAP, Oracle, och NetSuite Certifierade konnektorer är utformade för att minska kostnader, tid och risker med dataintegration. Genom att eliminera behovet av att utveckla individuell kod blir integrationen mellan ditt ERP och Cadency budgetvänlig, snabbare och generellt sett mer effektiv.

Valuta validering

Säkerställ att korrekt formatering är applicerad trots flera globala valutor. Utländska valutakurser kan kontrolleras och integreras för processer och rapportering.

Data profiler

Förbättra säkerheten och kontrollerna för de som genomför, administrerar eller på annat sätt samarbetar kring transaktionsbokningar genom att konfigurera rättigheter baserat på företagskod eller plats.

Lady sitting at desk using CadencyDirect on ServiceNow

CadencyDirect på ServiceNow

Trintechs inbyggda applikation för ServiceNow-plattformen, CadencyDirect, är den enda som är specifikt designad på Now-plattformen för att möta de unika behoven hos en CFO. CadencyDirect gör det möjligt för ServiceNow kunder att utnyttja alla fördelar med Cadency samtidigt som de förbättrar kontakten genom hela verksamheten med hjälp av genomtänkta arbetsflöden och triggers.

“Trintechs riskbedömning av transaktionsbokningar med artificiell intelligens kommer hjälpa HP att fortsätta förbättra kvaliteten i sina transaktionsbokningar. I sin tur kommer detta att förbättra våra resultat – och balansräkningar. Dessutom förebygger denna funktion fel från att uppstå och gör det möjligt att lägga till ytterligar e motivering till de adderade transaktionsbokningarna vilket är användbart för både externa och interna revisorer. Vi är förväntansfulla att se hur detta system fortsätter att öka effektiviteten i vår Record to Report-process. ”

HP

Lär dig mer om Cadency Journal Entry

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Cadency kan hjälpa dig? Kolla in något av vårt senaste material.