Ett Ord Från Vår CPO: Automatisering av transaktionsbokningar

Blogg post

När jag pratar med revisorer, controllers, CAO:er och CFO:er så är hantering av transaktionsbokningar ett återkommande tema. Jag hör vanligtvis om tre huvudsakliga problemområden:

  • Ansträngningsnivån som krävs för transaktionsbokningar
  • Det är ett arbete som tar upp tid från teams, som de i stället kunde lägga på analyser av högre värde
  • Risken för fel

Vad är en transaktionsbokning inom bokföring?

Låt mig redogöra de tidigare nämnda områdena lite, men innan vi gör det – låt oss tänka tillbaka på bakgrunden bakom transaktionsbokningar. Enligt “AccountingTools.com, är transaktionsbokningar den metod som används för att registrera en redovisningstransaktion i ett företags bokföring. Transaktionsbokningarna sammanställs i en huvudbok, eller så bokförs de i olika underordnade böcker för att sedan sammanställas i huvudboken. Den här informationen används sedan för att skapa bokslut i slutet av rapporteringssperioden. Netto-netto, det är så transaktioner bokförs i de finansiella systemen (även kallat huvudboken).”

Utmaningar i processen för transaktionsbokningar

Med anledning av ovanstående, varför är transaktionsbokningar rent generellt en börda för CFO:s, CAO:s och bokföringen? Det beror på mängden av transaktioner – i vissa fall, tio tusentals inom en period – och dessa slutförs oftast manuellt. Detta är det första problemområdet – ansträngningsnivån. Revisorer vill och förtjänar att denna process blir automatiserad så fort som möjligt. En annan anledning är att manuellt arbeta med en transaktionsbokning inte är en stimulerande aktivitet; högkvalificerad personal på ekonomiavdelningen skulle hellre arbeta med att skapa insikter och handlingsplaner baserade på data i stället för att mata in dessa data. Till sist – allt som är manuellt är felbenäget. Enligt definitionen ovan så är transaktionsbokningarna använda för att skapa bokslut för ett företag, och därmed kan misstag vara avgörande för hur ett företag ser på och anpassar sin verksamhet, anställningar, utgifter, och investeringar.

Trintechs programvara för transaktionsbokningar

Trintech har sedan länge tillhandahållit hantering av transaktionsbokningar för våra Cadency-kunder som har implementerat lösningar för transformativa projekt kring processen för registrering till rapportering. Dessa kunder inkluderar HP, som meddelade att, ”Trintechs riskbedömning av artificiell intelligens för JE (transaktionsbokningar) kommer hjälpa HP att fortsatt förbättra kvaliteten på våra JEs, vilket i sin tur förbättrar våra balans- och resultaträkningar. Denna funktion förhindrar även misstag från att ske och möjliggör för interna och externa revisorer att få ytterligare förklaringar till varför JE infördes. Vi är glada över att denna funktion kommer att fortsatt förbättra effektiviteten i vår process för registrering till rapportering.

För våra kunder som letar efter operativ kontroll är vi glada att meddela att Adra lösningen nu inkluderar, till ingen extra kostnad, en transaktionsbokningskapacitet. Det inkluderar automatiserade transaktionsbokningar som är identifierade som nödvändiga under bokslutet, likväl som manuella transaktionsbokningar. Detta arbetsflöde är utformat för att vara kompatibelt med alla ERP lösningar via ett industri-standardiserat dataformat. Våra inledande diskussioner med kunder visar att kunder som vill ha operativ kontroll över sina bokslut kommer få stora fördelar genom att minska manuellt arbete, minska antal misstag, och kunna fokusera på mer värdeadderande arbete.

Boka en demo idag för att se hur Trintechs lösningar kan förbättra dina möjligheter att bokföra transaktionsbokningar.