Certifierad bokslutslösning för Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 spelar en viktig roll i hantering av den dagliga verksamheten, från kundsystem till att fungera som system för alla finansiella och operationella aktiviteter. För att komplettera Dynamics och maximera värdet av din ERP-investering har Trintech skapat en Connector av högsta klass, som även är förberedd för integration och certifierad av Microsoft. Den är skapad för organisationer som vill ha insyn och kontroll över sitt bokslut, oavsett vilken Microsoft Dynamics ERP som används.

Trintech och Microsoft Dynamics: Starka tillsammans

Det är en vanlig myt att ERP-system enkelt kan hantera all ekonomiuppgifter, ända fram till bokslutet. Faktum är dock att många organisationer tar sig utanför utanför sina affärssystem för slutföra bokslutet med kalkylblad och andra äldre verktyg. För dem som använder Microsoft Dynamics 365 som sitt ERP är Trintechs Adra direkt inbäddat i systemet vilket skapar en central lösning för att stämma av och matcha balanser på ett snabbt sätt. Detta leder till att risker och antal rapporteringsfel minskar. 

0%

Minskning av tiden som spenderas på att matcha transaktioner

0%

Minskning av tiden som spenderas på att stämma av balansräkningar

0%

Minskning av övertid och personalutbrändhet

Se hur Trintech samarbetar med Microsoft Dynamics F&O och Business Central

Microsoft Dynamics Connector

En inbäddad lösning

Adra by Trintech är direkt inbäddad i Microsoft Dynamics 365 för Finance & Operations. Den visas som en egen del och är direkt kopplad till dess ERP och datainmatningar. Balanser kan sömlöst hämtas in för att göra regelmässiga avstämningar och matchningar.

Microsoft Dynamics Benefits

Automatisera avstämningar med Dynamics 365 för Finance & Operations

Utgå ifrån en korrekt preliminär balansräkning för att påbörja dina avstämningar. Användare kan sedan bekräfta sina avstämningar med dokumentation och kommentarer, vilket möjliggör ett arbetsflöde i verktyget istället för via mejl eller chattar. Granskare och chefer kan alltid se framstegen direkt både för avstämningar över månadsskiftet och dess påverkan på verksamheten.

Microsoft Dynamics Visibility

Insyn i alla bokslutsrelaterade uppgifter – i och utanför Dynamics

Månadsbokslutsprocessen har kontroller och balansräkningar av en anledning, vi respekterar processerna som finns men kan tillföra insyn och automatisering till det redan existerande arbetsflödet. Alla bokslutsprocesser, oavsett om de görs i Dynamics eller inte, kan spåras och övervakas med inbyggd synlighet för att det ska bli lättare att kontrollera risker i bokslutet och fördela arbetet inom teamet på bästa sätt.

Samtidigt som Adra inte är bunden till någon särskild ERP lösning, erbjuder den även den första och enda bokslutslösningen inbäddat i Microsoft Dynamics 365. Det möjliggör ett tryggt bokslut och automatisering av bokslutsprocessen från grunden med Dynamics 365.”

Tom Walker Chief Financial Officer, Dallas Cowboys

Vårt senaste material för ett integrerat bokslut

Förbättra din kunskap genom våra artiklar, produktguider, event och mera.