Hantering av bokslutet

Hantera hela bokslutscykeln på ett ställe, lös dina utmaningar kring snabbhet och noggrannhet och gör ditt ekonomiteam tillgängligt för värdeskapande arbete samtidigt som du levererar viktig information till organisationen.

Skapa ägandeskap och ansvar

Förbättra effektiviteten

Minska dina risker

Effektivisera bokslutsprocessen

Är du trött på att manuellt skapa listor, stryka avklarade uppgifter och skapa dokumentation för att övervinna komplexiteten och undvika risken för väsentliga felaktigheter i rapporteringen? Om bokslutsprocessen ständigt utmanar dig är det dags för en förändring.

Operationell ineffektivitet

Kämpar er organisation varje period med att genomföra ett effektivt bokslut i god tid? Automatisering hjälper er att hantera bokslutsrelaterade uppgifter så att ni spenderar mindre tid med att mejla, jämföra versioner, ha möten, skriva ut och fylla i information flera gånger. Nu kan ni istället fokusera på värdeskapande arbete såsom att analysera data och därmed bidra till viktiga affärsbeslut.

Få insyn i bokslutsrelaterade uppgifter

Med realtidsinsyn i den aktuella statusen i bokslutsprocessen kan ditt ekonomi- och redovisningsteam snabbt spåra framsteg, undantag, nyckeltal, uppgifter och problem som kan sakta ner hela processen. Genom att förbättra synligheten med rätt teknologi kan ni inte bara minska antalet dagar det tar att genomföra bokslutet, men även minska risken avsevärt.

Årsredovisningens risker

Automatiserade arbetsflöden eliminerar en fragmenterad bokslutsprocess som äventyrar noggrannheten i data och i stället förser ditt team med insyn och transparens. Nu kan du sätta riktlinjer för arbetsuppgifter och tröskelnivåer för information, spara tid och vara säker på att risker hanteras i förväg.

Varför du behöver Trintechs programvara för bokslutshantering

Bokslutsprocessen är ofta stressig, ibland till och med på gränsen till kaotisk, allt medan företag kämpar med att möta de utmaningar och problem som kan och ofta uppstår. Trintechs programvara för bokslutshantering gör det möjligt för dig att övervinna och neutralisera dessa utmaningar, samtidigt som det ger dig en tydlig väg fram till stängningen av bokslutet.

Trintech’s mjukvara för bokslutshantering gör att du kan övervinna ett antal av vanliga hinder såsom:

Utmaningar med korrekthet i data

Få saker kommer att undergräva bokslutsprocessen så fullständigt som kvardröjande tvivel om riktigheten och integriteten hos de aktuella siffrorna. Att behöva lösa faktureringsfel, datainmatningsfel, bokföringsavvikelser och systemfel kan stoppa upp hela processen eller, kanske ännu värre, resultera i felaktig rapportering av finansiell information och misstag i finansiella rapporter. Slutresultatet av detta är ett enormt tryck på ditt redan stressade ekonomiteam. Trintechs mjukvara för bokslutshantering kommer att eliminera det manuella arbetet som är ansvarigt för de flesta av dessa fel och problem.

Tuffa Deadlines

Oftast innebär bokslutsprocessen hårda och korta deadlines. Sådana tidsbegränsningar, i kombination med hög arbetsbelastning, ökar allas stressnivåer och gör att kostsamma fel blir mer sannolika. Att arbeta under stor press, i ett försök att möta en hård deadline, kan dessutom göra det svårare att effektivt ta itu med oväntade problem när de dyker upp. Och oavsett anledning verkar dessa problem alltid göra det. Trintechs programvara för bokslutshantering hjälper till att förhindra många av de besvärliga felen och problemen som plågar stängningsprocessen, och minskar därigenom trycket på ditt team och gör det lättare att förbättra medarbetarnas övergripande engagemang och moral och på så sätt även klara de hårdaste deadlines.

Avstämningsfrågor

Att manuellt behöva stämma av kontoutdrag, fakturor och huvudbok är en omständlig och tidskrävande process som kräver stort fokus. Även till synes ofarliga fel kan ta timmar att spåra och lösa. Timmar som dina högavlönade medarbetare kan använda till att koncentrera sig på viktigare frågor. Trintechs mjukvara för bokslutshantering kommer att befria dig från behovet av att ägna så mycket tid och energi åt avstämningsfrågor. Och inte bara det, du kan vara ganska säker på mer exakta resultat också.

Manuella Processer

När ett företags bokslutsprocess är starkt beroende av medarbetare som utför manuella uppgifter, så är den sårbar för oförklarliga förseningar och mänskliga fel. Dessutom, om en nyckelmedlem på en viss avdelning har blivit sjuk, ja, då är det chans att problemen bara växer sig större. Faktumet är att ett för stort beroende på människor till att utföra otaliga manuella processer under stängningen av perioden har alltid varit en farlig väg att gå. Tack och lov så behöver du inte det längre. Trintechs programvara för bokslutshantering kan hjälpa ditt SME-företag att automatisera de flesta av dina problematiska manuella processer och effektivisera hela din verksamhet.

Compliance

Det finns inga genvägar när det gäller efterlevnad av tillämpliga skattelagar, redovisningsstandarder, rapporteringskrav och andra avgörande aspekter av bokslutsprocessen. Men det handlar inte bara om att vara i samklang med befintliga standarder, lagar och praxis. Varje medlem i ditt team måste ständigt följa dina standardiserade processer och kontrollramverk samt uppgradera sin kunskap för att säkerställa fortsatt efterlevnad. Skulle det inte vara bra om du hade en programvara för bokslutshantering som automatiserade dina uppgifter och ansträngningar kring compliance? Med Trintechs mjukvara för bokslutshantering så är det precis det som du får.

Dålig kommunikation

Eftersom människor är människor så kan kommunikation ibland misslyckas. När den gör det kan en hotande deadline leda till dyra misstag som får tillsynsmyndigheternas att slå ner på dig. Även om du prioriterar förstklassig kommunikationsförmåga under anställningsprocessen, kommer det fortfarande att finnas tillfällen då högerhanden inte vet vad den vänstra handen gör.

Dessutom är samordningen mellan olika avdelningar eller geografiska regioner vid stängningen av bokslutet en process som ofta är full av ineffektivitet eftersom medarbetare måste kontrollera både två eller tre gånger för att se till att de alla har samsyn. Trintechs programvara för bokslutshantering låter dig eliminera de flesta av dessa dagliga problem i kommunikationen genom ökad insyn i hela processen, och på så sätt skapa tempo i din organisation.

Bokslutsprocessen är tillräckligt komplex, även utan att behöva förlita sig överdrivet mycket på medarbetare, för att utföra uppgifter som genomförs bättre via automatisering. Trintechs bokslutsprogramvara gör det möjligt för dig att lyfta bort mycket av ansvaret för hanteringen av bokslutsuppgifter från stressade anställda och möjliggöra för dem att koncentrera sig på viktigare företagsfrågor.

Bokslutslösningar för varje bransch

För första gången kan du inte bara anställa fler för att lösa problemet, utan måste komma på hur man löser det på ett annat sätt. Det är då tekniken kommer behöva vara räddaren i nöden när vi funderar kring vår strategi för att fylla talanggapet.”

Darren Heffernan, CEO Trintech

Läs mer om bokföringshantering

Uppnå bokföringshantering i världsklass med våra senaste resurser, guider, evenemang och mer.