Adra Matcher ersätter Accounts

Accounts är på väg att lämna vår produktportfölj och den har redan ersatts av en modern molnlösning som innehåller samma kärnfunktioner.

Accounts har länge varit en inflytelserik produkt för Adra. När vi för några år sedan introducerade Adra Suiten, har många av våra kunder frågat efter en liknande lösning men inne i plattformen – som gör det enklare att integrera transaktionsmatchningen med resten av Adra Suiten . Vi har därför utvecklat Adra Matcher.

 

Fördelar med Adra Matcher

Hantering av import av filer

Enklare och tidseffektiv hantering av import av filer då importen kan ske automatisk med vår integration med ERP system och integrationshub.

Molnbaserad produkt med nytt gränssnitt

Matcher har ett nytt gränssnitt och är helt webbaserad samt ligger på samma plattform som våra andra produkter Balancer och Task Manager.

Matchningsregler

Enkelt att sätta upp nya matchningsregler och med ett knapptryck kan man återanvända en matchningsregel för andra avstämningsgrupper, juridiska enheter och klienter.

I KORTHET - VAD ÄR ADRA MATCHER?

 

Utvecklad med över 30 års erfarenhet

Matcher är utvecklad med samma funktionalitet som Accounts, men med ett modernare utseende i molnet. Matcher gör det möjligt för dig som kund att slutföra hela bokslutet i en och samma plattform, eftersom lösningen har en direkt integration med Balancer.

Samma funktioner med ett nytt och modernt utseende 

Matcher erbjuder samma robusta importfunktioner och avstämningsregler som Accounts. Matcher är däremot byggd på ett modernt ramverk som förenklar importen av transaktioner till produkten med bland annat en dra och släpp funktion. Med ett användargränssnitt och en användarupplevelse som på många sätt har förbättrats från våra tidigare produkter är Matcher enkel att använda och intuitiv även för nya användare.

Enklare dataöverföring från ditt affärssystem

Matcher är utformat för att förena och automatisera din redovisningsverksamhet med hjälp av integrationer så att eraprocesser förenklas. Oavsett om det är med resten av Adra Suiten eller med andra applikationer, så som affärssystem.

Spara tid och resurser med automatisk transaktionsmatchning

Efter att man har importerat transkationsfilerna i Matcher så kommer systemet automatiskt att börja avstämningen med reglerna som är uppsatta. Istället för att man manuellt ska matcha transaktioner kan man fokusera på att utreda avvikelser.

Full kontroll och överblick på saldon och avvikelser i dashboarden

Dashboarden ger dig en översikt över datum och tid för de senaste aktiviteterna som har utförts för varje avstämningsgrupp. Dessutom kan du dubbelklicka nedåt för att se mer detaljerad information om kontosaldon, antalet öppna transaktioner och statusen för alla transaktioner som har avstämts, oavsett om de har avstämts automatiskt, avstämts manuellt eller förblir öppna transaktioner.

Förenklad konfiguration av automatiska importer

Matcher gör det lättare för användaren att automatiskt importera filer till programmet. Samtidigt ökar möjligheten till manuellt godkännande om importfilen inte uppfyller de förväntade kriterier som administratören har angett.

 

Broschyr

Adra Matcher Broschyr

Om du fortfarande använder kalkylblad och penna och papper för att matcha transaktioner så är du inte ensam. Nästan en fjärdedel av företagen med mer...

Lära mer
Webinar: Accounts avslutas - dags att uppgradera till Matcher

30 minuters webinar. Klicka för att se.

 

 

Vanliga frågor och svar

Frågor om Accounts…

 

Vad kommer hända med Accounts framöver?

Adra kommer att fortsätta att stödja Accounts som en produkt i portföljen ett tag till. Befintliga funktioner fortsätter att tillåta kunder att använda Accounts. Inga nya funktioner kommer dock att utvecklas i Accounts om inte produkten inte kan säkerställa att företag uppfyller lagstadgade krav eller systemprestanda/ stabilitetsproblem i produkten.

Vi har redan implementerat Accounts, vad gör vi nu?

Du kan fortsätta att använda Accounts i era processer. Nya funktioner kommer dock att begränsas. Om du är intresserad av att undersöka hur Matcher kan passa dina befintliga processer, vänligen kontakta din kundansvarig för en genomgång av Matcher.

När måste vi sluta använda Accounts? När är det end of life på produkten?

Accounts kommer att fasas ut från vår produktportfölj på Adra. Den kommer att vara kvar hela 2022 och delar av 2023. Vi har valt att gå ut med denna informationen redan nu så att vi kan planera in er migrering på ett säkert sätt som passar er verksamhet. Det betyder att om ni vet att ni vill göra migreringen till hösten eller vintern 2022, eller våren 2023, så går det självklart bra. Med över 1000 kunder på Adra Accounts måste vi över tid genomföra konverteringen av kunder i grupper. Alla kommer att kontaktas av oss för en närmare genomgång och kartläggning av tidshorisonten. Efter detta har du inte längre möjlighet att förlänga avtalet för Accounts.

Vi är nöjda med Accounts, kan vi inte stanna kvar på nuvarande produkt och avtal?

Accounts byggdes i början av 90-talet och har varit en av Adras mest framgångsrika produkter. Under åren har vi fått feedback från våra kunder. Feedbacken har handlat om snabbhet, integration till andra produkter, gränssnitt, automatik vid inläsning av filer samt problematik kring att skapa nya och fungerande Matchningsregler. Vi valde därför att skapa Matcher som har samma grundfunktionalitet som Accounts, men att vi även tog till oss den feedback vi fick, och har inkorporerat detta i Matcher. Ju mer Matcher kontinuerligt utvecklas och Accounts utveckling har stannat av, så har vi på Adra därför valt att endast fokusera på en transaktionsmatchnings produkt. Kunder som har Accounts kan därför inte stanna kvar på den framöver, utan vi rekommenderar att ni migrerar över till Matcher.

 

Frågor om Matcher…

 

Har Matcher samma funktioner som Accounts?

Ja, grundfunktionaliteten är densamma på de båda produkterna. Skillnaden är att Matcher har:

 • Nytt gränssnitt.
 • Är snabbare.
 • Finns connectorer och integrationshubb, vilket betyder att ni kan få era filer inlästa schemavis och mer automatiskt.
 • Enklare att sätta upp samt kopiera matchningsregler.
 • Är molnbaserad, dvs. vi på Adra by Trintech driftar produkten och all uppdatering tar ni automatiskt del av utan att behöva göra något.

Har Matcher samma rapporteringsmöjligheter som Accounts?

Om du bara hämtar data från avstämda och icke avstämda transaktioner erbjuder Matcher den här funktionen direkt i lösningen. Användare kan till och med ändra rubriker och fält som ska inkluderas i exporten, samt spara exportspecifikationen för framtida användning. Adra prioriterar en granskning av rapporteringsfunktionerna som ska introduceras i Matcher. Rapporteringen som görs tillgänglig i Matcher kommer att återskapa existerande rapporteringsfunktioner från Accounts under andra halvåret 2021.

Hur är möjligheten att göra egna importer i Matcher?

Det går bra att göra det i Matcher, det finns också en “wizard” (guide) för att göra importer.

Måste vi skapa nya regler i Matcher?

Vi måste sätta upp nya regler, men använder de gamla som mallar.

Hur är det med importen av historiken vid övergången från Accounts till Matcher?

Vi tar inte över historien till Matcher. Om detta är ett behov kan vi hitta en lösning tillsammans.

Är Balancer en underenhet av Matcher? Måste man ha båda?

Balancer är inte en underenhet av Matcher. Matcher och Balancer är två olika moduler i vår Suite/plattform. Matcher är ett verktyg för att matcha transaktioner. Balancer är ett verktyg för att dokumentera alla konton i saldot och där kan resultatet från Matcher även användas som dokumentation av ett konto.

Vi använder Accounts i dagsläget endast till att stämma av bankkonton, kan vi addera fler konton i Matcher efter migrering?

Ja, i migreringen ingår att vi flyttar över er befintliga miljö från Accounts till Matcher. I Matcher kan du matcha vad som helst. Det betyder att om du önskar efter migreringen att addera fler konton, interimsavstämningar, balanskonton etc. så går detta jättebra. Antingen kommer ni kunna göra detta helt själv då produkten är så pass enkel och användarvänlig, eller om du önskar att vi hjälper dig. Vi kommer då be en konsult att hjälpa er mot konsultarvode.

Är det någon prisskillnad när vi väljer att migrera från Accounts till Matcher?

Det är ett engångspris för migreringstimmarna. Då vi sedan driftar produkten och ni tar automatiskt del av alla uppdateringar utan att behöva göra något, samt att den är en helt nyutvecklad produkt med nytt gränssnitt så innebär det en prisökning. För mer detaljer och diskussion så kopieras er Account Manager in i den följande konversationen.

 

Frågor om migreringen…

 

Vad ingår i migreringen?

Det som ingår i migreringen är:

 • Kickoff – Planering/ info möte.
 • Export/kopiering av:
  • Användare och behörigheter
  • Klienter / Legala enheter
  • Kontogrupper
  • Konton
  • Xml:er / Importmallar
  • Översättningstabeller
  • Matchningsregler.
  • Historiskt öppna poster
 • Återskapa kontogrupper och samtliga inställningar samt anpassningar från Accounts.
 • Genomgång av den nya Matcher miljön med kunden.

Hur går migreringen till?

 1. Första steg i migreringen är att vi på Adra behöver beräkna hur lång tid er migrering kommer att ta. Ta kontakt med Hanna.gustafsson@trintech.com för detta.
 2. Ni skriver ett nytt kontakt för Matcher med er Account Manager.
 3. En konsult hos oss kommer att ta kontakt med er ca 1-2 veckor innan migreringen börjar. Ni kommer att starta med ett kick-off möte där ni gemensamt bestämmer brytpunkten för att sluta arbeta i Accounts och ni har då inte möjlighet att röra Accounts på ca 24-48 timmar.
 4. Utbildning för admin och användare sker och sedan går ni live i Matcher.
 5. Efter utbildningen har ni en provperiod. Efter provperiodens slut, hör konsulten av sig till er för att säkerställa att allt fungerar som det ska samt höra om ni har några frågor eller funderingar.
 6. Sedan avslutas projektet och överlämnar er till Support.

I vilken utsträckning behöver Er IT-avdelning blandas in under de olika stegen i migreringsprocessen?

Nedan finner ni stegen som konsulten gör vid migreringsprocessen från Accounts On Prem och Accounts SaaS till Matcher och som kan behöva inblandning av er IT-avdelning.

 1. Rensa undan inaktiva bolag/enheter samt avstämningsgrupper. Vi kommer att kopiera över det som är uppsatta i Accounts till Matcher, så vi rekommenderar att ni tar er tid att rensa innan.
 2. Med er tillåtelse tar vi en kopia av er databas för att exportera ut kontogrupper, konton, importmallar, översättningstabeller och öppna poster. Vi bearbetar sedan information och till exempel justerar importmallar så det fungerar i Matcher.
  • Accounts On-Prem: Er IT-avdelning behöver skicka oss en kopia av databasen(.bak-fil). Beräknas ta 30 minuter. Har ni sharepoint eller liknade kan ni dela den med oss via länk.
  • Accounts SaaS: Vårt operations-team hämtar en kopia åt oss. Ni behöver bara ge oss tillåtelse att hämta den.
 3. Adra skickar en lista på de konton och inställningar som finns tillgängliga i Accounts. Ni får då möjligheten att korrigera inställningar innan vi anpassar Matcher.
 4. När uppsättningen med avstämningsgrupper, konto och regler är klar påbörjas arbetet att läsa in öppna transaktioner och balanser. Vi har kommit överens om ett slutdatum i Accounts.
  • Exempel: Sista inläsningsdatumet är 31 Maj 2022. Ni kan sedan arbeta i Accounts med posterna fram till 7 juni.
 5. Genomgång av nya systemet och hur ni arbetar. Om vi utgår från ovan exempel ska vi då läsa in transaktioner från och med 1 juni. Vi kontrollerar regler, avstämningsgrupper och eventuella funderingar/frågor.
  • OBS: Längre workshops som exempelvis Regler kan med fördel bokas in vid ett senare tillfälle så man enbart fokuserar på det vid nästa möte.

Vi kommer byta ERP-system till hösten, vi önskar därför att göra migreringen efter det. Funkar det?

Ja, det fungerar absolut. Det bästa vi kan göra för att effektivisera er migrering är att vi redan nu får kontraktet på plats. Den praktiska migreringen kan sedan ske till hösten eller vintern.

 

Vill du vet mera om Matcher

Prata med en av våra rådgivare idag – vi visar dig gärna hur Adra Matcher kan hjälpa dig och ditt team.

Kontakta oss