En sömlös integration med Silver Level Partner Connectivity

Maximera värdet av din ERP-investering i Oracle med Trintechs förinstallerade Connector. Integrera sömlöst och automatisera enkelt dina bokslutsprocesser, vilket gör att du eliminerar behovet av manuell inblandning. Även om du har flera ERP-instanser får du realtidsöversikt över ditt bokslut på en enda plattform.

Förenkla arbetsflöden och arbeta med en enda centraliserad process

Bristen på sömlös dataintegration för att ansluta och hämta finansiella data från en mängd olika system till ett annat system med kontroller kan drastiskt fördröja bokslutsprocessen och öka risken för finansiella felaktigheter och revisionsproblem. Oavsett om du använder Oracle EBS, Oracle Fusion eller en annan instans, hanterar vår samling av lösningar allt från din initiala avstämning av transaktioner till dina slutliga finansiella rapporter och allt däremellan.

Silver Level Partner Connector

Minskat beroende av interna IT resurser

En naturlig tvåvägskommunikation

Three coworkers working together in an office.

Hämta automatiskt den data som krävs för periodens bokslut och avstämning

Trintechs förinstallerade anslutning till Oracle är tvåvägsutformad för att tydligt kunna minska kostnaderna, tiden och risken för dataintegration mellan Oracle och Trintechs lösningar, och samtidigt ha Oracle som ditt centrala system of record. När anslutningen väl har etablerats minskar beroendet av interna IT-tjänster både från implementerings- och underhållsperspektiv, eftersom Trintechs egna experter är redo och har förmågan att hantera mycket komplexa situationer och krav.

Ökad noggrannhet, integritet och hastighet

På grund av sammanslagningar, uppköp och äldre system är många företag belastade med flera Oracle Fusion-instanser. Trintech erbjuder möjligheten att stödja olika instanser av Oracle och GL-system för komplett insyn i alla affärsenheters geografiska platser och informationskällor. Dessutom hanterar våra lösningar allt från din initiala avstämning av transaktioner till din årsredovisning och allt däremellan.

Vårt senaste material för ett integrerat bokslut

Förbättra din kunskap genom våra artiklar, produktguider, event och mera.