Cadency Match

Cadency Match erbjuder överlägsen automatisering och förmåga att hantera undantag vilket gör det möjligt att hantera stora volymer av transaktioner och matcha dem både snabbt och noggrant.

Minska tiden och risken som är associerad med transaktionsmatchning

På grund av den växande mängden data från en mängd olika källor har avstämningsprocessen blivit en utmanande uppgift, även för mer etablerade organisationer.

Med Cadency Match kan ekonomiavdelningen utnyttja automatiserad hög-volymstransaktionsmatchning som en del i en naturlig del av Record to Report processen. På så sätt möjliggörs en effektivare process för transaktioner med försäljningsställen, bankavstämningar, och intercompany-matchningar som alla är viktiga processer som påverkar månadsbokslutet.

Organisationer som förlitar sig på Cadency Match ser upp till:

0%

Minskad tid som spenderas på transaktionsmatchning

0%

Minskad tid som spenderas på att undersöka finansiella undantag

0%

Minskade interna insatser för att stötta externa revisioner

Se Cadency avstämningsmatchningar i praktiken

Hur 4 utmaningar med stora transaktionsvolymer kan hanteras för att öka effektiviteten och minska risker

Eliminera manuell hantering av data och avstämningar

Fler Videos

Leta upp och håll koll på utestående enheter

Sätt upp regler för stora transaktionsvolymer

Integrera matchning med din avstämningsprocess för balansräkningen

Lås upp den kraftfulla potentialen i Cadency Match

Cadency Match är en del av vår kraftfulla SMART plattform som hanterar matchning av stora volymer både snabbt och noggrant. Genom att använda flera regler för matchningar minskar tiden som krävs för att matcha transaktioner och du kan då lösa undantagen löpande under bokslutet i stället för att spara allt till slutet av perioden.

Riskbedömning för transaktioner

Utnyttja maskininlärning och AI för att bedöma transaktionsrisker med hjälp av olika kriterier. Transaktioner tilldelas ett riskvärde (1 – 10) och en riskkategori (låg, mellan, hög) för att analysera mer data vid stora volymer.

Hantering av undantag

Få fram en förfiltrerad lista av omatchade enheter i SmartMatch, vilket möjliggör en effektiviserad användarupplevelse och avsevärd tidsbesparing för att lära sig och hantera systemen.

Matchningsaffinitet

Få insikt bättre förståelse för transaktionsdata med hjälp av SmartMatch. Efter att ha valt 2
eller flera transaktioner, kan användare öppna Match Affinity vilket visar uppfyllda och ouppfyllda kriterier tillsammans med eventuella varningar.

SmartMatch historik

Med hjälp av historik som sparats i SmartMatch kan användare se alla de senast genomförda matchningarna och välja att ångra matchningar vid behov.

Matchning av flera valutor

För konton som har källor med olika valutor kommer transaktionsavstämning och balanser att konverteras till den valutan som är vald i kontots profil så att olika användare globalt kan färdigställa balanser och avstämningar med enkelhet.

ERP konnektorer

Specialbyggda konnektorer hämtar huvudbok-balanser och transaktioner från SAP, Oracle eller NetSuite och laddar upp dem säkert i Cadency Match. På så sätt minskar risken kopplad till kompabilitet och till manuella hämtningar, samt kostnaden för IT.

Young African American man working from his laptop

CadencyDirect på ServiceNow

Trintechs inbyggda applikation för ServiceNow-plattformen, CadencyDirect, är den enda applikationen som är specifikt designad för att möta de unika behoven hos en CFO. CadencyDirect gör det möjligt för ServiceNow kunder att utnyttja alla fördelar med Cadency samtidigt som de underlättar bättre integration genom hela verksamheten med hjälp av genomtänkta arbetsflöden och automatiserade systemaktiveringar.

70% av stora transaktionsvolymer matchas automatiskt, vilket frigör tid för att undersöka och hantera undantagen.”

Western & Southern Financial Group

Lär dig mer om Cadency Match

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Cadency kan hjälpa dig? Titta gärna på något av vårt senaste material.