på ServiceNow®

Den enda applikationen som byggts på ServiceNow plattformen och som är utformad specifikt för de unika behoven som en CFO har. CadencyDirect driver automatiserade bokslutsprocesser som omfattar Now-Platformen och för att stötta medarbetare inom verksamheten med grundläggande arbetsflöden och triggers.

Finansiell transformation möter digital transformation med CadencyDirect

Dagens ekonomiavdelningar utmanas att transformeras jämsides med verksamheten de stöttar samtidigt som de behåller fokus på att slutföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Medan vissa påstår att de redan erbjuder den strategiska guidning som deras organisation behöver så händer det ofta i praktiken att de fastnar med att leverera data istället för att ha en stol vid bordet och vara med vid viktiga företagsbeslut.

För att uppnå operationell framgång och bli strategiska rådgivare för verksamheten krävs att ekonomiavdelningen drivs framåt av automatiserade processer. Öka snabbheten och noggrannheten samt förbättra arbetsflöden för att få bättre insyn, kommunikation och hjälpa medarbetarna in i en digital era.

Employee Experience Icon

Förbättra medarbetarnas förutsättningar

Reduce Risk Icon

Minska risker & Skapa stabilitet

Tech Excellence Icon

Möjliggör teknisk framgång

Möjliggör kommunikation och samarbete genom hela företaget

Som den enda automatiserade bokslutsappen för digitala arbetsflöden skapar CadencyDirect en bättre koppling än någonsin mellan finans och redovisning. Det innebär att delar av verksamheten som är relaterad till Record to Report processen enkelt kan hanteras genom triggers och arbetsflödet trots att de inte är en huvuddel i processen. Det skapar en mer säker och bättre helhetsbild av bokslutsprocessen.

CadencyDirect Plattformen

Med hjälp av Trintechs branschledande Cadency lösning automatiserar CadencyDirect sin bokslutsprocess samtidigt som den stöttar användare av Now-Platform:en runt om i världen med speciellt utformade arbetsflöden och triggers.

Oavsett om du är en erfaren ServiceNow kund som vill synka din pågående digitala transformation eller om du precis startar din transformationsresa, är CadencyDirect designad för att möta dina behov.

Kontoavstämningar

Ta kontroll över balansräkningens kontoavstämningar och certifieringsprocess med automatisering för att ordentligt minska antalet konton som behöver stämmas av individuellt.

Samtidigt som data flyttas från ditt arkivsystem (oftast ditt ERP eller annat tredjepartssystem) till CadencyDirect, effektiviserar lösningen hela avstämningsprocessen och bidrar till noggrannare och mer pålitliga finansiella rapporter. Ekonomer kan då åtgärda eventuella fel direkt eftersom de meddelas när det dyker upp sådant som de behöver kontrollera, med information om aktuella riskfaktorer.

Charts and graphs showing analysis of month-end reconciliations

Transaktionsmatchning

Minska tiden och risken som är associerad med din matchningsprocess.

Medan data från ERP system och andra källor läggs till arbetar CadencyDirect för att standardisera och förbättra även den rörigaste datan. Processen resulterar omedelbart i höga automatiska matchningsfrekvenser med överlägsna funktioner för att hantera undantag. Eftersom undantag skapas automatiskt för omatchade enheter kan ditt team förlita sig på väldefinierade, konfigurerbara och riskmedvetna processer för notifikationer och problemlösning.

Finance team completing their transaction matching

Bokslutshantering

Styr över tiden och ansträngningen som behövs för att färdigställa bokslutet.

Ta dig an varje periods bokslut med större trygghet och mer insyn i flaskhalsar. CadencyDirect låter dig styra upp och hantera alla system och bokslutsaktiviteter med ett pålitligt och strukturerat arbetsflöde med hög insyn för att snabbt kunna identifiera hinder och skapa åtgärder som löser problemet.

Med dashboards i ServiceNow kan din ekonomiavdelning upprätthålla sömlös kommunikation genom organisationen, missa färre deadlines och säkerställa korrekta finansiella rapporter.

Finance team looking at their month-end checklist

Transaktionsbokning

Minska risker och effektivisera genom att automatisera din process för transaktionsbokning.

Var bättre förberedd för revision genom att skapa bättre förutsättningar för korrekt transaktionsbokning, nyckelkontroller och dokumentation som utgör relevanta underlag. CadencyDirect möjliggör ett fullt konfigurerbart arbetsflöde från början till slut för att komma runt problem som är vanliga i manuella processer. Syftet är att ge full insyn hela tiden samt kontroller och statusuppdateringar på alla transaktionsbokningar.

Med sömlös integration mellan CadencyDirect, Now-Platformen och tredjepartssystem kan du stärka din styrning och bli av med osäkerheten som förlänger bokslutsprocessen.

Financial Controller completing their journal entry

Finansiella kontroller och compliance

Minska tid och risker associerade med testkontroller och extra revisioner.

Utöver ServiceNow GRC kan du nu aktivera kontinuerlig övervakning av kontroller som görs i CadencyDirect. Du får full insyn i finansiella och icke finansiella processer, data, kontroller och risker i viktiga intiativ (som ESG), allt på en och samma plattform.

CadencyDirect hjälper även till att etablera ett överensstämmande och utförligt dokumenterat periodsbokslut genom att automatisera finansiell compliance genom hela Record to Report-processen, samtidigt som det tar med allt underlagsmaterial. Genom att implementera din styrningsmodell genom hela bokslutsprocessen och utnyttja viktiga kontroller kan problem uppmärksammas så fort de uppstår och revisorer har säker tillgång till en samlad historik av compliance initiativ.

Finance team looking at their controls and compliance

Intercompany redovisning

Skapa en pålitlig, förutsägbar och effektiv intercompany redovisningsprocess.

CadencyDirect hjälper dig övervinna de komplexa utmaningarna i intercompany-redovisningen genom att underlätta ett effektivare arbetsflöde för jämförelse och avstämning av transaktioner mellan affärsenheter som en del av din stora bokslutsprocess. Med strängare kontroller kan du drastiskt minska antalet konton och transaktioner som kräver mänsklig handpåläggning och minska tiden som krävs för bokslutet.

Office of finance completing their intercompany accounting
ServiceNow Integration Hub

ServiceNow Integration Hub

CadencyDirect låter ServiceNow Intergration Hub användare att framgångsrikt föra finans och redovisning i linje med hela företaget.

Att minska tiden ditt företag spenderar på bokslutet är mycket lättare om alla relevanta team, exempelvis grupper som arbetar med compliance, hålls uppdaterade och har förutsättningar för att arbeta mer dynamiskt över alla möjliga plattformar som används.

Med CadencyDirects del av IntergrationHub kan ekonomiavdelningar vara delaktiga i arbetsflödet och företagsprocesser för hela verksamheten med hjälp av tvåvägsfunktioner.

Lär dig mer om CadencyDirect

Är du intresserad av att lära dig mer om vad CadencyDirect kan göra för dig? Kolla in något av vårt senaste material.