Finans och redovisning tillsammans på ett naturligt sätt

Trintech och Planful river ner muren mellan redovisning och finans genom att tillhandahålla en gemensam plattform för alla grupper, vilket ökar effektiviteten, förbättrar noggrannheten och hjälper företaget att behålla sina medarbetare. Med en integrerad plattform får alla ekonomiavdelningar insyn i redovisningsprocessen, där teamet för Finansiell Planering och Analys (FP&A) kan arbeta proaktivt. Att tryggt kunna börja tidigare med samtidigt som man minskar den totala tiden för processen gör att redovisningsteamet kan fokusera fullt ut på bokslutet.

En helhetslösning för både finans- och bokslutsprocessen

Vårt partnerskap erbjuder en integrerad lösning som kopplar samman hanteringen av bokslutet med finansiell planering och analys, vilket hjälper ekonomiavdelningar inom medelstora företag att fokusera på sina prioriterade frågor. Ekonomiavdelningarna kommer att kunna arbeta snabbare, mer effektivt och med större trygghet när hanteringen av bokslutsprocessen är djupt integrerad med FP&A.

0%

Av tiden som krävs för FP&A spenderas på att samla in data och kontrollera informationen.

0%

Av ekonomichefer medger att deras automatisering fortfarande är väldigt grundläggande (exportering av kalkylblad).

0%

Av företag använder fortfarande kalkylblad för att hantera planer och budgetar.

A woman is checking journal entries at a computer in a modern office

Stabil grund för avstämning

Skapa noggranna och revisionsklara balansräkningavstämningar som en grund för korrekt planering och analys. Med vår Adra-plattform kan användarna komplettera sina avstämningar med dokumentation och kommentarer, vilket möjliggör ett arbetsflöde i verktyget istället för via mejl eller andra chattar. Granskare och chefer kan alltid se framstegen direkt både för avstämningar över månadsskiftet och dess påverkan på verksamheten.

Börja planera, rapportera och budgetera tidigare

Väntar du på att en uppskjuten intäktsredovisning ska stämmas av innan du kan börja planera? Vilken process använder du idag för att få fram den informationen? Trintech och Planful ger insyn i statusen för avstämningar och arbetsflöden byggda kring din redovisningsprocess vilket ger din ekonomiavdelning möjlighet att bestämma när detaljer ska läggas in i Planful för planering och konsolidering – vilket möjliggör en smidig och snabb övergång mellan din boksluts- och FP&A-process.

Vi är glada över att ha en komplett lösning för att hantera alla våra planerings- och redovisningsfunktioner, inklusive FP&A, avstämning och bokslut.

Anthony Reitzel Finansiell Controller, Condado Tacos

Vårt senaste material för ett integrerat bokslut

Förbättra din kunskap genom våra artiklar, produktguider, event och mera