Clothes hanging on a rack in a shop

Förenklar bokslutet för detalj- och ehandel

Som ett F&A team inom detaljhandeln förväntas du hantera stora volymer av transaktionsdata, hålla dig uppdaterad kring nya betalningstrender, erbjuda insiktsfulla tankar om verksamheten i takt med att det ekonomiska läget förändras, och mycket mer. I takt med att din organisation växer och utvecklingen kring e-handeln gör det möjligt för kunder att köpa mer varor i en snabbare takt, ökar samtidigt förväntningarna och kraven på ekonomiavdelningen.

Trusted By:

Effektiv hantering av stora transaktionsvolymer samtidigt som du bidrar med värdefull kunskap till verksamheten

Ledande finansiella organisationer vet att de måste anpassa sig och modernisera sina bokslutsprocesser för att genomföra ett effektivt bokslut och hänga med i dagens snabbt föränderliga värld.

Med stöd av en verifierad mjukvara för bokslutsautomatisering lär sig ekonomiavdelningar att arbeta smartare, mer effektivt och säkerställa att deras tid och insats är fokuserad på värdeadderande arbete som kommer att driva organisationen framåt i rätt riktning.

Hantera data i komplexa transaktioner

Fokusera på undantagen medan du hanterar stora volymer

Stötta organisationens tillväxt

Styr upp din data

Identifiera och organisera din data mer effektivt från olika källor såsom kreditkort, kontanter, checkar, presentkort och annat. Automatiserad matchning ökar produktiviteten och effektiviteten vilket i sin tur minskar tiden som spenderas på avstämningar varje månad.

Fokusera på det som är viktigt

Med definierade trösklar, avvikelsevarianser och toleransnivåer för datum och belopp, vilket i sin tur hjälper till att öka antalet automatiska matchningar och minska tiden som behövs för manuella matchningar, kan ditt team fokusera på undantagen.

Arbeta förebyggande

Med all information rörande bokslutet på ett och samma ställe kan ditt team genomföra en djupare analys av din bokslutsdata för att på så sätt öka effektiviteten ytterligare och förbättra
noggrannheten, samt även förbereda din organisation för framtida tillväxt.

Koppla ihop dina data med hjälp av våra universella Plug & Play ERP integrationer

Det som behövs för att transformera och revolutionera ekonomiavdelningen är ett system av kontroller som möjliggör ett effektivt bokslut med noggranna och tillförlitliga rapporter. Detta system måste arbeta tillsammans med ditt finansiella redovisningssystem, som kan till exempel vara ditt ERP-system. Då möjliggörs Record to Report (R2R) aktiviteter såsom matchning av transaktionskonton, bokslutsuppgifter, transaktionsbokningar, men även compliance tester, samtidigt som det sträcker sig till din ekonomiavdelnings ekosystem av kontroller inom finans, skatt, rapportering med mera.

Skaffa nya insikter från våra senaste resurser

Se hur vi stödjer din bransch genom vårt material kring idéer och analys, evenemang och mer.