Hur vi hjälper ekonomichefer

Erbjuder ekonomichefer den insyn de behöver för att stimulera strategisk beslutsfattning inom organisationen

Ekonomichefer samarbetar med Trintech för att stärka sina team så att de kan arbeta mer effektivt. Genom sammankopplade redovisningsprocesser som bidrar till ett snabbare bokslut kan även teammoralen och rekryteringen förbättras samtidigt som man behåller fler av sina medarbetare.

Vad våra skräddarsydda lösningar erbjuder

Öka operationell effektivitet

Att automatisera avstämningar och bokslutsprocesser gör det möjligt för ekonomichefer att skifta fokus från att främst hantera data, och istället blicka framåt för att hantera en värld av rapporter och analyser som konstant förändras. Effektivisera arbetsprocesser för att hjälpa ditt team att jobba smartare istället för hårdare.

Öka insyn och kontroll

Standardisering och automatisering möjliggör för dokumentation av alla typer av compliance genom att implementera dina regelverk för finansiell styrning i hela avstämnings- och bokslutsprocessen. Genom att använda kontrollpunkter uppmärksammas brister så fort de uppstår och verktyget skapar en samlad bild av situationen kring compliance. Öka synligheten med rapporter och grafik som förvandlar data till värdefull kunskap som behövs för att stimulera strategiska initiativ i hela organisationen.

Maximera resurser

En av de mest värdefulla resurserna i din organisation är dina medarbetare. Att utnyttja specialbyggda lösningar för att effektivisera och automatisera dina avstämnings- och bokslutsprocesser låter dina team jobba mindre med tidskrävande, manuella arbetsuppgifter och istället använda sin expertis och kunskap för det värdeadderande arbete som din organisation tjänar mest på.

Hur vi hjälper våra kunder

Titta på den här videon och lyssna på våra kunder som delar med sig av tips till andra som överväger ekonomisk transformation av sitt företag.

Trintech stärker organisationen och gör det möjligt för den att nå sin fulla potential. Tydligare och snabbare datainmatning medför omfattande analyser som är klara i tid samt möjligheten till värdefull problemlösning och strategiskt tänkande. Genom att låta tekniken göra vad den är ämnad att göra och ge medarbetarna möjligheten att fokusera på mer invecklat och produktivt arbete, kan ytterligare värde skapas för vår ekonomiavdelning. Inte endast ur ett ekonomiskt perspektiv utan det lägger även en bra grund för att bygga en företagskultur som med större sannolikhet attraherar talanger och förstärker medarbetarnas moral.”

Tom Walker CFO, Dallas Cowboys
older man working from his home office

Vår Trintech-lösning förser teamet med exakt vad de behöver i ett standardiserat format så att de inte slösar tid på att leta reda på saker under periodens bokslut. Innan Trintech var det mycket att göra och ingen tid till granskning. Tack vare att processen har blivit avsevärt snabbare, har vårt team nu tid för att analysera data och ta fram viktig strategisk information för verksamheten.”

Gillian Gallimore Group Financial Controller

Hur vi hjälper ditt team

Trintechs automatiserade finansiella lösningar tar hand om det tunga arbetet i.o.m att det effektiviserar arbetsflöden och förbättrar samarbetet, så att team i hela organisationen kan fokusera på värdeadderande arbete som ökar den totala lönsamheten och produktiviteten.