Hur vi hjälper teknikchefer

Automatisering av bokslutsprocessen utformad för digitala arbetsflödesförändringar

När teknikchefer fokuserar på digitalisering av arbetsflöden, för att koppla samman avdelningar i hela organisationen, spelar insikten och data som tillhandahålls av ekonomiavdelningen en avgörande roll. Dessa kräver samma nivå av integration som andra avdelningar såsom IT, HR, Legal och Inköp för att optimera effektiviteten, minska riskerna och skapa värde.

Vad våra skräddarsydda lösningar erbjuder

Möjliggör flexibilitet i organisationen

Säkerställ att data är lättillgänglig, korrekt och redo för revision så att organisationen snabbt kan fatta strategiska beslut och uppnå en nivå av effektivitet som gör dem till en ledande aktör på marknaden.

Lås upp din organisations digitala potential

Minska risken för mänskliga fel i boksluts- och redovisningsprocesser och skapa ett sammanlänkat, samarbetsinriktat förhållande mellan organisationen och ekonomiavdelningen genom att utnyttja automatisering, integrationsmöjligheter samt digitala triggers och arbetsflöden.

Lindra säkerhetsrisker för data

Medan organisationer måste säkerställa noggrannheten i sin finansiella data, måste de också ta fram förebyggande åtgärder för att garantera lämplig åtkomst till den. Genom att utnyttja ändamålsbyggda lösningar för att effektivisera och automatisera bokslutsprocesser skyddar man data mot säkerhetsregulatoriska överträdelser och cyberattacker.

”Medan 2000-talets företag accelererar sin process för digital transformation, förstår de behovet av att digitalisera arbetsflöden i varje avdelning för att stimulera ökad effektivitet och skapa en bättre upplevelse för de anställda. För organisationer som jobbar med finans så både kompletterar och breddar Trintech verksamhetens ekonomi så att deras CFO med sitt team kan digitalisera arbetsflöden inom bokslutsprocessen – och på så sätt minska komplexiteten och risken, snabba på hela processen och ge ekonomiavdelningen en positiv upplevelse.

Karel van der Poel Senior Vice President, Product Incubation at ServiceNow

“Team över hela världen, både internt och inom vår BPO, arbetar på distans genom våra Trintech lösningar utan att det försämrar genomförandet. Trintech hjälper människor till framgång och fungerar som en koppling mellan process, teknik och ökad effektivitet. Detta gör att vi kan optimera kostnaderna samtidigt som vi gör kontroller mer robusta och effektiva.

Boston Scientific Corporation

Hur vi hjälper ditt team

Trintechs automatiserade bokslutslösningar integrerar sömlöst arbetsflöden med hög kontroll och insyn för att förbättra avstämnings- och bokslutsprocesserna inom hela organisationen.