Man in shared service center on a phone call

Hur Trintech hjälper Shared Service Centers att leverera mer med mindre

Stärk tillväxten, samarbeta inom verksamheten och stötta medarbetarna genom automatiserade lösningar

Shared service-modellen, som är väletablerad över hela världen, tillhandahåller globala affärsenheter med pålitliga, effektiva supporttjänster, och spelar nu också en ledande roll för att driva automatisering och digitaliserade processer som transformerar organisationer. Denna transformation kräver samarbete från alla intressenter när den skiftar från de tidiga stadierna av digitalisering och standardisering till de senare – optimering och automatisering – och slutligen till att utnyttja kraften i avancerad teknologi som riskintelligent automatisering för att minska risker och stimulera intelligensbaserade aktiviteter.

Vad våra skräddarsydda lösningar erbjuder

Öka värde genom optimerade processer

Shared services (inklusive GBS, Global Business Services) är inställt på att bättre integrera processer från början till slut för mer fördelar. Att förbättra operationell effektivitet genom att investera i teknologi och processoptimering innebär att shared services klarar en ökad volym utan att anställa mer personal.

Effektivisera bokslutsprocesser med automatisering

Det finns stora möjligheter och ROI som kan uppnås genom att införa automatiserade processer i dina avstämningar och bokslut. Den stora fördelen med att implementera en automatiserad bokslutslösning är att det låter dig öka din effektivitet och samtidigt minska dina kostnader och risker.

Standardisera manuellt arbete

Effektivisera transaktionellt arbete och frigör tid till mer kompetensbaserat arbete i bokslutsprocessen. Stötta team så att de kan spendera mindre tid på att bearbeta data och mer tid på att upptäcka information som kan bidra till viktiga företagsbeslut.

”Teknik, specifikt molnbaserade lösningar, kan hjälpa till att säkerställa motståndskraften hos vilken process som helst med rätt kontroller. Tydlig grafik och nyckeltal ger ledningen möjlighet att övervaka och omfördela resurser vid behov. Dessutom håller användningen av arbetsflöden och meddelanden också processen aktiv, och med tydlig datumkopplad ansvarsfördelning förvarnas det om eventuella förseningar – något som inte var var möjligt tidigare.

David Woodall, Strategic Marketing, R2R & Finance Operations Director Trintech
Woman wearing glasses sitting at desk while on the phone

”Trintech har hjälpt oss att minska overhead-kostnader genom att samla projekt och processer och att tillhandahålla vårt globala Shared Services Center med en webbaserad bokslutslösning som genererar rapporter för verkställare, granskare och chefer i en dashboard. Detta möjliggör regelbaserad avgränsning och dynamisk riskvärdering av konton och avstämningar.

Siemens

Hur vi hjälper ditt team

Trintechs automatiserade lösningar ökar produktiviteten och effektiviteten hos alla team och gör det möjligt för organisationen att lägga mer fokus på beslutsfattande som är viktigt för verksamheten.