Strömma Turism & Sjöfart

Kund case

Fyll i formuläret för att ladda ner caset.

Strömma effektiviserar hela bokslutsprocessen med Adra

Strömma Turism & Sjöfart hade stora utmaningar med att hantera enorma volymer av transaktioner. På Strömma användes tidigare manuella metoder vilket var tidskrävande och ledde till brist på insyn under bokslutsprocessen. Efter att ha implementerat Adra Matcher, Balancer och Task Manager har Strömma lyckats optimera och effektvisera sitt bokslut. Genom att automatisera processer har de upplevt stora tidsbesparingar, ett förenklat arbete med revisorer och en överblick och kontroll under hela bokslutsprocessen.

Läs mer om vilka fördelar som Strömma har erhållit i denna kundstudie. Fyll i formuläret för att få tillgång.