Høyskolen Kristiania

Kund case

Kjetil Lindmark tog Trintechs redovisingslösningar i bruk någon gång på 90-talet. Sedan dess har han använt programmen på alla jobb som han har haft.

-Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att det vi har gjort är korrekt.

Kjetil Lindmark började använda redovisningslösningen från Adra någon gång på 90-talet, och har varit lojal till företagets lösningar sedan dess. I dag är han seniorrådgivare i en avdelning för ekonomiska analyser vid högskolan Kristiania.

– Jag har valt lösningen för att jag är nöjd med programvaran, och med stödet jag har fått av konsulterna. Trintech är specialiserad på en liten del av det ekonomiska arbetet, men de kan denna del mycket bra. På alla arbeten som jag har haft har Adra-programmet antingen funnits där när jag börjat, eller så har det introducerats i efterhand, säger Lindmark.

Lätt att komma igång

Lindmark säger att han föll för programvarusuiten då han tycker tröskeln för att komma igång med programmet var låg.

– Jag har arbetat med alla program i suiten, och jag tycker att de är riktigt coola! Det är inte många inställningar man behöver göra för att komma igång. Programmen är gjorde för precis det vi gör. Man kan lägga till saker över tid om det finns behov av det, förklarar Lindmark.

Med Trintechs lösningar minskar manuellt, trivialt och repetitivt arbete. Till exempel kan Matcher jämföra listor med data, stämma av automatiskt, och fånga upp avvikelserna-.

– Vi har fyra bolag, varav två har ett stort antal transaktioner. Totalt har vi flera hundra konton i våra företag. Många av dem matchas automatiskt. Det är en dröm att se hur programmet tuggar sig igenom tusentals betalningar helt av sig självt, säger Lindmark.

Bättre kontroll och garanterad kvalité

Trintechs programvarusuit är designad för att göra vardagen för medarbetare och ekonomiavdelningen enklare, smidigare och mer översiktlig. Adra-suiten består utav tre moduler; Task Manager, Balancer och Matcher. Høyskolan Kristiania använder alla tre.

Lindmark säger att han aldrig har räknat på hur mycket tid han har sparat genom att automatisera delar av bokslutsarbetet. Det största värdet kommer i kontrollen han och Høyskolan Kristiania får genom att använda Adra-suiten.

– Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att det vi har gjort är korrekt.

– Det handlar om kontroll, kvalité och transparens. Om någon vill syna oss i sömmarna så hittar de all dokumentation på ett ställe. Vi har en digital garanti på att allt är gjort, och att allt har granskats av en person. Adra lyckas visa oss allt det på en skärm i vårt dashbord, säger Lindmark

Lika varje gång

Med processhanteringsverktyget, Task Manager, ser Lindmark och hans kollegor hela tiden vad som gjorts. När dokumentationen hämtas och laddas upp automatiskt görs avstämningarna på samma sätt varje gång.

– Medarbetare på ekonomiavdelningen som har varit med ett tag behöver bara en rad text för att veta vad de ska göra. I Adras produkter kan vi dokumentera processer och säkerställa att kompetensen stannar kvar i företager när någon lämnar en tjänst. Den som tar över kan i praktiken gå rakt in och ta över från dag ett, säger Lindmark.

Han berömmer Adra-suitens intuitiva gränssnitt, och råder företag som inte redan använder teknologi för att effektivisera sina bokslut att ta det första steget.

– Alla företag, oavsett storlek, kommer att kunna dra nytta av minst en produkt från Adra-suiten. Har man en liten transaktionsvolym måste man ha några supportprogram för att säga att man har kontroll och bevisa det, avslutar Lindmark.

Ladda ner Høyskolan Kristiania case study här!