Hur de mest talangfulla medarbetarna inom finansområdet förbättrar din produktivitet och effektivitet

Blogg post

Pågående ekonomiska bekymmer, som utmaningar med leveranser, lägre efterfrågan hos konsumenter till följd av inflation, samt rykten om lågkonjunktur, innebär för alla företag en viss nivå av osäkerhet för organisationens intäkter. Talangfulla medarbetare inom finans och redovisning har den analytiska förmåga som organisationer söker under utmanande tider som dessa, men föråldrade verktyg och metoder är tidskrävande och gör det omöjligt för dem att spela en strategisk roll. 

CFO:er kan attrahera och behålla ekonomiavdelningens medarbetare med digitala investeringar, som finansiell automatisering, vilket uppmuntrar finans- och redovisaningstalanger att arbeta effektivt med ett “göra mer med mindre”-tillvägagångssätt och sålunda kunna fokusera på den större ekonomiska situationen för hela organisationen. 

Faktorer som attraherar talangfulla medarbetare

#1: Balans mellan arbete och privatliv 

Medarbetare inom finans och redovisning är ökända för att kämpa med att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Historiskt sett har de behövt arbeta med manuella processer som är väldigt tidskrävande och som saknar synlighet. Utöver det vill CFOer /Controllers och ekonomichefer att finans- och redovisningsteam ska ha en strategisk roll inom organisationen, vilket ytterligare ökar deras arbetsbelastning och ökar stressen. 

Organisationer måste använda lösningar som förhindrar utbrändhet för att upprätthålla denna förändring i förväntningar och att också kunna attrahera rätt talangfulla medarbetare. Att effektivisera bokslutsprocessen och minska tiden som spenderas på metoder som inte genererar intäkter ger ditt team tid att fokusera på mer värdeadderande arbetsuppgifter så att de kan hitta sätt att sänka kostnaderna och öka intäkterna, samtidigt som de lever ett tillfredsställande liv utanför jobbet. 

#2: Automatisera manuella processer 

Automatisering ökar i takt med att organisationer anammar teknologiska framsteg för att öka processeffektivitet och minska kostnader. Allt eftersom den digitala tidsåldern går framåt, letar framtida medarbetare efter organisationer som moderniserar sina rutiner, detta gäller även finansvärlden. Några av fördelarna av finansiell automatisering inkluderar följande: 

  • Snabbare bokslutstidslinjer 
  • Ökad transparens/synlighet genom bokslutsprocessen 
  • Minskade kostnader och risker 
  • Tid till att fokusera på värdefulla aktiviteter 

Talangfulla medarbetare inom finans och redovisning letar efter möjligheter att utveckla sin kompetens. Med tillgång till automatiseringslösningar så kan ekonomiavdelningen spendera mer tid på att analysera data och vad den visar, istället för att slösa tid på att samla in den och mata in den manuellt. Automatisering eliminerar de tråkiga, dagliga processerna och uppmuntrar till kritiskt tänkande som bidrar till mer engagerande arbete. När organisationer anammar automatisering kan team skifta sitt fokus till meningsfulla projekt som utmanar och utvecklar deras förmågor. 

Behåll de bästa medarbetarna 

#3: Släpp lös ditt teams fulla potential 

Precis som automatisering attraherar topptalanger, hjälper det också organisationer att behålla de värdefulla medarbetare som de har idag. Nu mer än nånsin vet anställda exakt vad de vill få ut av sitt jobb. När organisationer över hela världen fortsätter att investera i automatiseringslösningar, ser finans- och redovisnings-medarbetare att denna förändring kan upprätthållas och omvärderar effektiviteten av de manuella processerna i sina nuvarande roller. 

Organisationer kan motverka medarbetaromsättning genom att implementera automatisering för att hjälpa sina medarbetares professionella utveckling och öka produktiviteten. Finansiell automatisering agerar som en livlina för att behålla talangfulla medarbetare och uppmuntrar team till att bli värdefulla för organisationen igen. 

 

Slutsatsen: De mest talangfulla finans- och redovisningsmedarbetarna kommer att gå någon annanstans om deras behov inte uppfylls. 

Trots ekonomisk osäkerhet, kan företag attrahera och behålla talangfulla medarbetare med rätt lösning. De mest framgångsrika organisationerna kommer att vara de som använder automatisering för att bättre utrusta sina team på de sätt som har mest betydelse.