AI och bokslutsarbetet i framtiden

White Paper

Fyll i formuläret

Förstå grunderna i AI för att kunna lyckas i framtiden

Företag idag behöver hantera allt fler och nya utmaningar. Från försvagade tillväxtprognoser till brist på tillgång till kunniga medarbetare, och vidare till geopolitiska spänningar som påverkar marknaderna på ett globalt plan. Det betyder att finans- och ekonomiteam hos företag flyttar sitt primära fokus från initiativ som digital transformation – till mer grundläggande mål såsom kostnadshantering och processoptimering för att säkerställa uthållighet och lönsamhet. Mitt ibland dessa utmaningar sticker en ut extra mycket: artificiell intelligens (AI).

I takt med att AI snabbt blir mer utbredd i vårt dagliga liv, får finans- och redovisningschefer i uppdrag att förstå hur den här tekniken på rätt sätt kan hantera de utmaningar som deras organisationer står inför.

AI ger enklare tillgång till enorma mängder data, vilket möjliggör snabb utvärdering av affärsprocesser, möjligheter och hot. Men mänskligt omdöme och tolkning måste fortfarande spela en roll för hur din organisation strategiskt använder data.

I detta white paper diskuterar vi hur ekonomi- och redovisningsteam effektivt kan utnyttja AI och automatisering. Ladda ner nu för att lära dig:

  • Hur man skapar en plan för att dra nytta av potentialen hos AI i ditt bokslut, planering, prognosticerande samt rapportering och analys.
  • 5 viktiga möjligheter för ekonomi- och redovisningsteam att revolutionera processer med hjälp av AI.
  • Där AI kan leverera tillförlitlighet och transparens.
  • Hur AI & framtiden för ekonomi och redovisning ser ut tillsammans.

Klicka uppe till höger för att ladda ner detta white paper och lär dig mer om AIs påverkan på bokslutsarbetet.