Toyota Financial Services

Kund case

Toyota Financial Services minskar det manuella arbetet och får full kontroll över bokslutsprocessen med Adra Balancer.

Ni var bland de allra första företagen att välja balancer  – varför?

”När jag såg balancer förstod jag dess enastående nytta och hur mycket möda den kan bespara oss. Jag insåg hur stor efterfrågan kommer bli bara andra ekonomichefer hinner tänka efter. Hamnar vi för långt bak i kön kan vi behöva vänta alldeles för länge. Nej, här gällde det att vara snabb, innan alla andra. Här kan vi tjäna mycket, det tillfället ska vi inte försitta. Jag var beredd att resa mig upp under presentationen och beställa direkt. Men insåg att det kunde ha sett riggat ut.”

Robert Erkers, Finance Manager är nöjd med deras implementering av Adra.

Med balancer kommer våra månadsavstämningar och bokslutsrutiner att förbättras, vara väl definierade och vi slipper lagra allt i pärmar eftersom systemet arkiverar allt elektronisk. Dessutom förenklas våra attestrutiner då det finns olika behörighetsnivåer i systemet. Toyota Financial Services kommer använda blancer för sitt bokslut, för att få kontroll över hela processen vid månadsbokslutet samt få fullständig överblick, kontroll och precision.

Transaktionsrika balanskontons avstämning gör de redan i Adra Accounts, som nu direkt kommer laddas upp rakt in i Balancer för all balanskontoavstämning. Det underlättar ytterligare.

Ladda Ner