Ruter AS

Kund case

Ruter AS minskar kostnaden och tiden som spenderas på bokslutet med Adra by Trintech

Ruter AS hade stora utmaningar med sin manuella och ostrukturerade bokslutsprocess. Företaget saknade system som kunde visa status i realtid och förlorade därför mycket kontroll. Med Adra har Ruter AS minskat tiden för bokslutet, ökat kvaliteten och förtroendet för rapporterade siffror och de har fått bättre kontroll och insyn under hela bokslutsprocessen.

Ruter AS använder Adra Accounts för att stämma av över 200 000 transaktioner varje dag med en automatiserad avstämningsgrad på 99,8%. Dessutom används Adra Balancer för att stämma av 150 konton och Adra Task Manager för att följa upp 60 bokslutsaktiviteter per månad.

Ladda Ner Nu