Broschyr

Adra Suite Broschyr

FÖRENKLA DINA BOKSLUTSPROCESSER MED ADRA®-SVITEN

Trycket att stänga dina böcker snabbare växer, men du förlitar dig fortfarande på gamla verktyg och kalkylblad för att hantera bokslutet. Du har helt enkelt inte insyn i processen. Du kan stöta på hinder som du inte kan förutse. Dina manuella processer är benägna att innehålla fel. Alla jobbar hårdare för att hålla krävande deadlines vilket i sin tur ökar utbrändheten och skadar moralen.

Adra Suite of Solutions från Trintech arbetar för att automatisera och effektivisera arbetet, förbättra noggrannheten och minska riskerna – bättre hantera den detaljerade processen som ett bokslut innebär. Sviten integreras sömlöst med många finansiella system som ERP, vilket gör att du kan stänga snabbare med förtroende.

Vägen till ett högpresterande bokslut inkluderar:

  • Automatiserad och flervägs (3-vägs, 4-vägs, etc.) transaktionsmatchning med Adra® Matcher som låter dig fokusera på att hantera undantag.
  • Matchade transaktioner integreras sömlöst i balansräkningsavstämningar från Adra® Matcher till Adra® Balancer.
  • Centraliserade checklistor och dokument med Adra® Task Manager ger full synlighet och kontroll över hela bokslutet från början till slut.
  • Skräddarsydda rapporter och instrumentpaneler med Adra® Analytics framhäver möjligheter till förbättringar.

Klicka uppe till höger för att ladda ner Adra Suite-broschyren så att du kan upptäcka hur automatisering och standardisering av dina bokslutsprocesser kan gynna din ekonomiavdelning.