Jobba smartare, inte hårdare

Blogg post

En analys från 2015 slog fast att så mycket som en tredjedel av alla jobb skulle kunna digitaliseras inom ett decennium. Enligt forskarna som arbetat med undersökningen var det 98 procents sannolikhet att ekonomimedarbetare var en yrkeskategori som skulle digitaliseras.

Med facit i hand kan vi konstatera att ekonomimedarbetare ännu inte har ersatts av maskiner. Visst har det funnits digitala och tekniska hjälpmedel för dessa roller, men det behövs fortfarande personer i rollen.

– Människor och maskiner har börjat samverka: Maskinerna löser vissa uppgifter mer effektivt än människor och vi kan lägga tid på att lösa de mer strategiska och värdeskapande uppgifterna, säger Kjell Notvik, ekonomidirektör på Trintech.

Läs mer om hur framtiden ser ut för ekonomiteam här!

ANPASSNING TILL DIGITALISERINGEN

Tekniska framsteg ger fler och fler möjligheter till att automatisera repetitiva ekonomi- och redovisningsprocesser.

– Redovisningsrollen har gått från en traditionell transaktionsfunktion till en analytisk roll som ger beslutsunderlag för verksamheten. När denna förändring görs har behovet av datainsikter med hjälp av rapporter, instrumentpaneler och nyckeltal ökat exponentiellt. Tekniken som revisorer historiskt har använt – ofta kalkylblad – bromsar denna process, säger Notvik.

I Trintechs senaste globala benchmark-rapport sa 65 procent att de belastas av tid som ägnas åt att hantera sin data istället för att ge affärsinsikter.

KÄMPAR FORTFARANDE MED ARBETSTOPPAR

Traditionellt har medarbetare på ekonomiavdelningen haft en mycket ojämn arbetsfördelning, med stora toppar i slutet av perioden. Många av arbetsuppgifterna har varit – och är fortfarande – repetitiva och monotona; perfekt för artificiell intelligens!

Med moderna och smarta tekniska lösningar kan revisorer fördela arbetsbördan över tiden och samtidigt bli av med de mindre stimulerande uppgifterna. Utan innovation skulle många ekonomiteam vara ineffektiva.

– Innovation är nödvändigt för att stärka ekonomiteamet, förbättra processer och uppnå ett välstrukturerat periodavslut. Förändring kan vara svårt, men att hålla sig informerad och använda teknik för finansiell automatisering är det bästa för företag som vill hänga med i konkurrensen, anser Notvik.

UTRUSTA DITT FÖRETAG FÖR FRAMGÅNG

Världen förändras och det är dags att anpassa sig. 65 procent av de tillfrågade i Trintechs senaste Global Financial Close Benchmark Report säger att de tillbringar större delen av sin tid med att hantera data istället för att bidra med insikter till verksamheten.

– Med rätt personer, processer och teknik på plats kan du börja leverera nya nivåer av effektivitet och värde för ledningen. Därför bör ekonomi- och ekonomiavdelningen ta till sig teknik för att få en mer stimulerande och effektivare arbetsdag, och lägga sin tid på strategisk utveckling av verksamheten, avslutar Notvik.

Läs mer om hur vardagen kan komma att se ut för ekonomimedarbetare här!