Implementera lösningen: Finansiell Automatisering

Blogg post

Finansiell automatisering är framtiden, trots detta ägnar sig många organisationer fortfarande åt manuella metoder för deras bokslutsprocess. Fördelarna med att automatisera bokslutet är många men det finns fortfarande en brist på förståelse och användande av automatiseringslösningar. Den här bloggen kommer att uppmärksamma några av våra resultat från Trintechs Global Financial Close Benchmark Report 2022 och diskutera vikten av digital transformation för att få konkurrensfördelar.

Organisationer släpar efter när det gäller att införa automatiseringslösningar

Fördelarna med finansiell automatisering inkluderar ökad standardisering, tids- och kostnadsbesparingar, ökad insyn och kontroll. Även om dessa fördelar är kända har många organisationer fortfarande inte vidtagit åtgärder för att investera i dem. Detta trots att de vet att deras brist på finansiell automatisering bidrar till en ineffektiv bokslutsprocess. Enligt vår undersökning rapporterade 74 procent av de tillfrågade att de fortfarande inte har ”hög grad” eller ”mycket hög grad” av automatisering på plats idag.

Majoriteten klassificerar sin automatiseringsnivå som ”mycket låg” eller ”låg” (ses som eftersläntrare – utnyttjar knappt automatisering och lider inte bara av tidskrävande bokslutsprocesser utan även en förlust av talanger på grund av ineffektiva och långdragna processer som kan lösas genom automatisering). Enligt en studie av Deloitte använder över 42 procent av de svarande fortfarande manuella metoder för sin bokslutsprocess men har planer på att inom snar framtid implementera automatiseringsverktyg för att effektivisera sina långdragna processer.

Vad hindrar ekonomiteam från att automatisera?

Företag inser att distans- och hybridarbete numera är normen och att automatisering är grundläggande för den långsiktiga framgången. Trots detta är det många som inte vidtar åtgärder för att implementera automatisering. Det räcker inte bara med att inse att implementering av finansiell automatisering inte längre är valfritt – det måste finnas en plan för att få det att hända.

Många organisationer citerar att prioritering av andra projekt som att implementera eller uppgradera ERP-system är en faktor som har hindrat dem från att automatisera sin bokslutsprocess. Även om ERP-system är bra på vad de är utformade för att göra så saknar de detaljerade funktioner som ekonomiteam behöver för att hantera alla aktiviteter som ingår i Record to Report-processen.

Företag som blickar framåt har en robust teknisk färdplan som utnyttjar specialbyggda lösningar för Record to Report-processen, oavsett ERP-system. Historiskt sett har byggandet av affärscase varit ett hinder för investeringar. Men när organisationer slutför sin ERP-implementering finns det allt fler bevis från fallstudier på att specialbyggda lösningar kan ge en snabbare avkastning på investeringen än stora ERP-projekt. Dessutom kan de levereras genom ett agilt tillvägagångssätt vilket gör det möjligt för ekonomiteam att förbättra processerna på ett kontrollerat sätt.

Vad är automatiserat? Vad kommer att automatiseras?

Automatisering av balansavstämningar fortsätter att vara det främsta fokuset för företag i deras nuvarande och framtida strategi för finansiell automatisering.

Vilka områden är redan automatiserade?

Sammantaget målar undersökningsresultaten upp en tydlig bild – vilket återspeglar vad många chefer intuitivt vet – att Record to Report-processen har varit underprioriterad och underinvesterad i flera år. Över hälften av de svarande sa att 50 procent eller mer av deras avstämningar och bokslutsuppgifter utfördes manuellt. Detta bidrar till bristande insyn och ökar risken i hela verksamheten. Dessa procentsatser ger oss en uppfattning om bredden av de teknikluckor som finns för många, många företag.

Vilka områden kommer att automatiseras i framtiden?

Ur en mer optimistisk vinkel så har CFO:er ”digital acceleration” som sin högsta prioritet enligt The Hackett Groups CFO-undersökning 2022, vilket innebär att tidpunkten för att prioritera investeringar som går i linje med detta är mycket bra. CFO:er har även ”utveckla och behålla ekonomi- och redovisningsmedarbetare” som en topp 5-prioritet. Dessa CFO:er kommer dock inte att lyckas med detta om processerna huvudsakligen förblir manuella. Företaget kommer aldrig att bli en attraktiv arbetsgivare eller ens konkurrenskraftig på marknaden för att rekrytera topptalanger utan att prioritera detta område.

Finansvärlden förändras och det är dags för organisationer att anpassa sig.

Ladda ner vår Global Financial Close Benchmark Report 2022 för att upptäcka ännu fler insikter och data kring finans- och ekonomiavdelningar idag.

 

[cta-content-placement]

 

Författare: Emma Wretman