Förberedelser inför finanssektorns framtid: Automatisering inom finanssektorn

Blogg post

Finanssektorn har stort potential för tillväxt: under 2020, överträffade den totala globala förmögenheten 400 biljoner USD, och ny forskning menar på att hushåll med hög nettoförmögenhet kommer att växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 7% till 52 miljoner år tills 2026. Men det är ingen hemlighet att tillväxt kommer kräva hårt arbete: omgivningen är riskfylld med många lagstadgade krav, nästan ständiga ekonomiska störningar och hög personalomsättning.

Implementeringen av automatisering ger framåtblickande organisationer ett försprång i konkurrensen eftersom det ger mer kontroll, insyn och noggrannhet. Trintechs lösningar för avstämningar och bokslut jobbar sömlöst tillsammans för att stärka ekonomiavdelningen inom er organisation när denna navigerar i den turbulenta omgivningen som kommer i samband med tillväxt.

John A. Shedd, en amerikansk författare och professor, sa i ett berömt uttalande, ”Ett fartyg i hamnen är säkert, men det är inte vad ett fartyg är byggt för.” En stagnerande marknad kan kännas tryggare men en genuin framgång kommer från att omfamna tillväxt, vilket är en resa som kräver att man vågar sig bortom det välbekanta. Att vidta åtgärder för att förbättra bokslutsprocesser och välkomna förändring innebär strategiska risker, men banar till slut vägen för organisationens framgång.

Standardizing the month end close process is just as important as implementing new technologies.

 

Ta bort regulatorisk ånger

Med myriaden av regleringar som finanssektorn tillämpar, inklusive Security Exchange Commissions förordning om bästa intresse och Arbetsmarknadsdepartementets förtroenderegel, så är revisioner en nödvändig ondska. Även om tillsynsorgan inte har knackat på dörren ännu så behöver interna teams säkerställa efterlevnad med aktuella bestämmelser på alla sätt. Att hålla all data organiserad och lättförståelig för både interna och externa revisionsteam kan vara en mycket stor utmaning, speciellt när det finns tusentals konton med otaliga antal transaktioner i varje.

Medan automatiserade avstämningar och transaktionsmatchningar kan minska misstag och avskrivningar, så har en digitalisering av organisationens register även en fördel med revisionsspår och i funktioner för detaljerad granskning, ända ned till minsta detalj (inklusive vem som har gjort vad och när). Den extra fördelen med omfattande rapporteringsfunktioner ger möjligheten att lägga in all nödvändiga data i en enkelt tillgänglig rapport som är både noggrann och fullständig.

”Jag var väldigt trött på att använda Excel som ett professionellt verktyg för etablerade processer. Vi behöver inte längre använda pärmar för att arkivera vår data eftersom lösningen arkiverar allting elektroniskt. Det har gjort våra arbetsrutiner mycket enklare på grund av de olika behörighetsnivåerna som lösningen erbjuder.” Finance Manager, Toyota Financial Services

 

Ekonomisk effektivitet

Vi har alla hört uttrycket: tid är pengar. Det är stämmer aldrig lika bra som när man driver ett företag, där ens team kompenseras för deras tid (eller övertid). Att öka effektivitet är en beprövad och pålitlig strategi: en undersökning utförd av The Harvard Business Review kring den stora finanskrisen år 2008 upptäckte att de mest framgångsrika företagen ”minskade kostnader främst genom att förbättra effektiviteten inom verksamheten.”

Automatiserade avstämningar och transaktionsmatchningar från Trintech kan ta bort de vardagliga och repetitiva uppgifterna som ditt team behöver hantera dagligen. Utan dessa monotona uppgifter som tar upp timmar dagligen, så kan ekonomiavdelningen slutföra fler uppgifter som tillför mer värde, som att utreda undantag och identifiera trender som kan leda till strategiska möjligheter.

”Vi brukade spendera mycket tid och ansträngningar på långdragna uppgifter av lågt värde. Nu, med Trintech, har dessa uppgifter blivit automatiserade så att våra team kan fokusera deras tid och ansträngningar på uppgifter av högt värde i stället. Vi har nu även förbättrad insyn för att enkelt utreda problem i processerna, som undantag.” Senior Specialist, Danica Pension

Organizational Risk and how automation can help

Teknologi och talang i toppklass

Att attrahera och behålla de bästa teammedlemmarna i finanssektorn är avgörande för framgången av er organisation. En artikel från Forbes citerar att personalomsättning kan kosta din finanssektor 33% av en medarbetares årliga lön, som kommer ifrån kostnader för rekryterare och reklam, intervjuer och administrering av tester för anställning, och utbildning.

Tydliga arbetsflöden och lättnavigerade funktioner för uppgiftshantering hjälper både teammedlemmar och chefer att förstå vilka uppgifter som har slutförts – liksom vad som fortfarande behöver utföras. Den här insynen minskar frustration och förvirring, vilket leder till en mer effektiv arbetsdag. De tidigare nämnda effektivitetsvinsterna hjälper också, då teammedlemmar lättare kan slutföra deras arbete i tid (vilket ger tid för att gå på den där fotbollsmatchen eller delta i happy hour).

“Trintech ger teams precis vad de behöver i ett standardiserat format, så att de inte slösar sin tid på att leta efter poster under bokslutsperioden. Innan Trintech var det bara att ”göra och ingen tid för granskning. Eftersom processen har blivit mycket snabbare så har vårt team nu tid för att analysera data och ge nyckel- och strategisk information tillbaka till företaget.” Group Financial Controller, Bitstamp

Är du redo att ta ett framåtblickande grepp om regelverket för finanssektorn, ekonomisk oro, och personalomsättning? Besök vår webbsida för att lära dig mer om hur Trintechs programvara för automatiserade avstämningar och transaktionsmatchning kan hjälpa!

 

Av: Nicole Tallman