Artificiell intelligens: Mycket kommer att förändras. Men inte ekonomiavdelningens grundläggande ansvar.

Blogg post

Vad är AI?

Mycket sägs om och diskuteras kring artificiell intelligens (AI), så det är viktigt att ha en klar förståelse för vad AI faktiskt är. AI inkluderar:

 • Datasystem som kan utföra uppgifter som brukar kräva mänsklig intelligens.
 • En samling av teknologi som tillåter maskiner att uppfatta, resonera och agera på sätt som simulerar mänsklig intelligens.

Målet med AI är att skapa intelligenta maskiner som kan arbeta tillsammans med varandra och interagera med människor på ett naturligt och intuitivt sätt för att öka individuella samt organisatoriska förmågor, och på så sätt förbättra verksamhetens effektivitet samt värde.

ChatGPT väcker uppmärksamhet och skapar rubriker. Men generativ AI är bara en del av pusslet.

AI teknologi inkluderar mogen teknologi och framväxande teknologi. Mogen teknologi tas snabbare i bruk medan framväxande teknologi tar längre tid för att implementera i verksamheten.

 • Mogen teknologi: Chattrobotar, maskininlärning, bildigenkänning, röstigenkänning.
 • Framväxande teknologi: generativ AI, datorseende, sentimentanalys, djupinlärning, neurala nätverk, kognitiv databehandling.

De flesta organisationer är i tidiga stadier av implementering och analys av AI. Enligt en undersökning av The Hackett Group®, så är 45% av organisationer i den inledande planerings- och business case-fasen, och 46% är i pilotfasen och tidiga stadier av implementering. 9% har redan implementerat AI.

Leverantörer av lösningar förväntas integrera AI, på lämpligt sätt, i sina erbjudanden.

Hittills har finanschefer varit realistiska I sina tankar och handlingar kring AI. Enligt The Hackett Group® så tror finanschefer att:

 • AI kommer att, till en början, tillföra värde till företaget genom en serie av lösningar och teknologi som matchas med specifika krav för verksamheten.
 • AI kommer att träda fram speciellt i de fack där det finns omedelbara opportunistiska användningscase.
 • AI kommer att bli en del av de grundläggande teknologierna och affärsapplikationerna.
 • Standardiserade inbyggda användningscase kommer att utvecklas under de kommande 3–5 åren.

Men försiktigt! De flesta organisationer saknar en företagsstrategi för att utvärdera och placera ut AI på ett standardiserat sätt över hela företaget.

 

Standardized journal entry visibility and integration

 

Implementeringen av AI inom finans är långsammare än andra funktioner, av goda skäl.

Funktioner och processer som tidigt har implementerat AI inkluderar Kontaktcenter, Kundservice, Globala företagscenter, R&D, Försäljning, och Marknadsföring. Finansfunktionen har varit långsammare än dessa att implementera AI. Det finns viktiga anledningar till detta.

AI-teknologi lovar stora och omfattande organisationsförändringar. Vad som inte kommer att förändras är ansvarsområdena för ekonomiavdelningen. Oavsett nivån av AI implementering så kommer ekonomiavdelningen fortsatt att ansvara för:

 • Skyddande av tillgångar (materiella och immateriella).
 • Hantering av finansiella resurser.
 • Förvaltning av finansiell information.
 • Kontroll över finansiell rapportering.
 • Noggrannhet och tillförlitlighet av finansiell information och bokslut, samt andra rättsliga skyldigheter.
 • Transparenta och granskningsbara processer och kontroller.

Granskning av styrelsen och revisorer (både internt och externt) nödvändiggör för skarpt kritiskt tänkande när man utvärderar vilken effekt implementeringen och användningen av AI kommer att ha på organisationen. Riskhanteringsförmåga och risktolerans har specifikt stor betydelse för vilken hastighet man kan ha på sin AI implementering.

AI eliminerar inte behovet av ett starkt ledarskap. Tvärtom, det ökar! Chefer inom ekonomi och finans måste vara involverade. Löftet som AI ger får inte ta bort behovet av att minska komplexiteten. En kontrollerbar komplexitet måste kontrolleras. Och minskas. Och ett starkt ledarskap behövs för att:

 • Kommunicera och driva en vision för ekonomiavdelningen.
 • Leverera en meningsfull transformering trots osäkerhet.
 • Utveckla medarbetares förmågor som förbereder organisationen för framväxande behov.
 • Hantera förändring, störningar och organisatoriska frågor.

Finance Needs to Scale and Drive Strategic Enterprise Decisions

 

Varning för generativ AI. Åtgärder att vidta:

Generativ AI har momentum på marknaden, och medarbetare inom ekonomi och finans har en ökande medvetenhet om det. Tankar rör sig snabbt. Människor rör sig snabbt. Verkligheten innefattar:

 • Medarbetare använder troligen redan generativ AI utan riktlinjer och utbildning.
 • Generativ AI har I nuläget stora begränsningar och risker.
 • Generativ AI kommer påverka jobb på oförutsägbara sätt och kommer att orsaka obalanserade störningar.

Som svar på detta måste chefer inom finans och ekonomi:

 • Utvärdera hur generativ AI redan används inom organisationen.
 • Utbilda medarbetare kring möjligheter och begränsningar i teknologin.
 • Driva omfattande förändringsarbete inom hela finansfunktionen (och vidare).
 • Testa verktyg och fastställa lämpliga användningsområden.
 • Se över befintliga policys kring integritet, data, och säkerhet, samt upprätta nya riktlinjer för användning av generativ AI.

Avslutande Tankar

AI förväntas vara transformativt. Företag gör investeringar. Finans- och Ekonomiavdelningen måste arbeta proaktivt, och:

 • Investera i pilotprojekt för att stötta implementeringen av AI.
 • Överväga AI för affärsmöjligheter som kan erbjuda differentiering och processtransformation.
 • Skapa en konsekvent AI-strategi för företaget.
 • Implementera AI-teknologi när och var inbyggda funktioner ger ökat värde.
 • Utvärdera och inventera risker med AI.

Beslutet att använda AI bör inte baseras på marknadens dynamik, eller för att ”Alla går i den riktningen”, eller för att det är den nya mest glänsande leksaken. Det är absolut nödvändigt att finanschefer gör sina beslut om AI baserade på ett välgrundat resonemang kring fördelar och värde som AI kommer leverera till deras företag.

 

Bill Marchionni, Account-to-Report Advisory Global Program Leader, The Hackett Group