Resurser

Hitta material

6 Resurser

Att skapa ROI: Ett affärscase för Adra Suiten

White Paper
Att manuellt hantera finansiella data är en tidskrävande process, speciellt för företag som använder utdaterade processer eller föråldrade verktyg för att hantera deras bokslut. Ytterligare plågas ofta bokslutet med fel, en brist av kontroll och revisionsspårning samt tidsbrist. En ledande forskningsbyrå som är fokuserad på studier om total ägandekostnad (TCO)…

Hur man skapar ROI i högvolymsmatchning

White Paper
Transaktionsmatchning är en av de grundläggande finansiella processer som alla företag måste göra. Men, för företag som regelbundet matchar en hög volym av transaktioner – oavsett om det gäller försäljning, bank, kreditkort, kontant eller andra avstämningar - kan processen vara extremt manuell och tidskrävande. Med traditionella verktyg som kalkylblad eller…

Høyskolen Kristiania

Case Study
Kjetil Lindmark tog Trintechs redovisingslösningar i bruk någon gång på 90-talet. Sedan dess har han använt programmen på alla jobb som han har haft. -Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att…

Strömma Turism & Sjöfart

Case Study
Strömma effektiviserar hela bokslutsprocessen med Adra Strömma Turism & Sjöfart hade stora utmaningar med att hantera enorma volymer av transaktioner. På Strömma användes tidigare manuella metoder vilket var tidskrävande och ledde till brist på insyn under bokslutsprocessen. Efter att ha implementerat Adra Matcher, Balancer och Task Manager har Strömma lyckats…

Vasakronan

Case Study
Vasakronan gör dramatiska tidsbesparingar med Adra Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan arbetade tidigare med manuella metoder kring bokslutet vilket var tidskrävande och ledde inte minst till långa väntetider eftersom det inte var möjligt för flera att arbeta samtidigt i dokumenten. Implementeringen av Adra…

Max Burgers

Case Study
MAX Burgers effektiviserar sin bokslutsprocess med Adra by Trintech MAX Burgers är en familjeägd restaurangkedja som haft en omfattande tillväxt de senaste åren. Innan Adra implementerades kämpade företaget med en manuell metod bestående av Excel- och Wordfiler för att hantera och dokumentera sin avstämningsprocess. Sedan Adra implementerades har Max Burgers…