Resurser

Hitta material

8 Resurser

Høyskolen Kristiania

Case Study
Kjetil Lindmark tog Trintechs redovisingslösningar i bruk någon gång på 90-talet. Sedan dess har han använt programmen på alla jobb som han har haft. -Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att…

En guide till starkare interna kontroller & finansiell compliance

eBöcker
Ta kontroll av dina bokslutskontroller och compliance Enligt EY är en av nyckelegenskaperna som separerar “högpresterare” i bokslutsprocessen från resten att de har dokumenterad och detaljerad förståelse för de viktigaste processerna. Interna kontroller är verktyg som hjälper ekonomichefer – och hela organisationen – att vara effektiva medan samtidigt undvika seriösa…

4 Steg till att Hantera Finansiell Risk

eBöcker
Finansiell risk är ett välkänt hot som CFO:er har i åtanke när de tar beslut Att försöka minska den risken genom ett manuellt tillvägagångssätt via mail, kalkylark och pärmar är ett ineffektivt försvar. I dagens affärsvärld fortsätter det att öka med tillfällen där finansiella risker kan uppstå som kan påverka…

5 frågor för att utvärdera ditt regelverk för compliance

Inspiration
Innan du gör några uppdateringar av ditt ramverk för compliance, fundera på din situation just nu. Hur effektiva är processerna som du använder nu? Vilka omständigheter har tagit dig till denna situationen? Kanske planerar du bara inför framtiden. Å andra sidan, kanske din bolagsstyrelse är missnöjda med icke tillräcklig finansiell…

Viktiga finansiella kontroller: Ändamålsenlig automatisering för alla nivåer i ekonomiavdelning

White Paper
BEMÄSTRA MÅNADSBOKSLUTET, OAVSETT DIN TITEL En av de mest kritiska delarna av månadsbokslutet är en organisations kontrollsystem, det omfattande kontroll- och efterlevnadsramverket inom vilket alla finansiella processer fungerar. Det är detta som håller all finansiell information korrekt medan den flödar genom bokslutsprocessen. Varje företag har någon form av regelverk. Effektiviteten…

Max Matthiessen

Case Study
Max Matthiessen uppnår struktur, överblick och kontroll med Adra Max Matthiessen hade tidigare utmaningar gällande sin bokslutsprocess. De upplevde svårigheter med att veta var i bokslutet de befann sig och hade bristande tidsuppskattningar för att förhålla sig till deadlines. På Max Matthiessen har man accelererat sin använding av Adras produkter,…

Protector försäkring

Case Study
Protector Insurance was growing fast, but its finance department was stuck in the past, manually reconciling accounts and storing them in three-ring binders.The Adra Suite moved the company from manual to modern, providing more control over the financial close process.

En guide till kontroll och efterlevnad

eBöcker
Ta ansvar för ditt boksluts kontroll och efterlevnad Interna kontroller är verktyg som hjälper ekonomichefer (och hela organisationen) att vara effektiva samtidigt som man undviker allvarliga fel, till exempel brott mot lagar eller bedrägerier. I den här e-boken beskriver vi de viktigaste stegen du måste vidta för att genomföra nödvändiga…