Resurser

Hitta material

34 Resurser

Grundkurs i kontoavstämningar

White Paper
Avstämningsprocessen är ett viktigt första steg i bokslutet och sätter grunden för periodslutets framgång. Men, på grund av dess påverkan på efterföljande bokslutsaktiviteter finner många att avstämningar är en extremt stressfylld process som resulterar i användningen av mer resurser än planerat. I några organisationer måste nästan hela finansoch redovisningsteamet (F&A-teamet)…

Att skapa ROI: Ett affärscase för Adra Suiten

White Paper
Att manuellt hantera finansiella data är en tidskrävande process, speciellt för företag som använder utdaterade processer eller föråldrade verktyg för att hantera deras bokslut. Ytterligare plågas ofta bokslutet med fel, en brist av kontroll och revisionsspårning samt tidsbrist. En ledande forskningsbyrå som är fokuserad på studier om total ägandekostnad (TCO)…

Hur man skapar ROI i högvolymsmatchning

White Paper
Transaktionsmatchning är en av de grundläggande finansiella processer som alla företag måste göra. Men, för företag som regelbundet matchar en hög volym av transaktioner – oavsett om det gäller försäljning, bank, kreditkort, kontant eller andra avstämningar - kan processen vara extremt manuell och tidskrävande. Med traditionella verktyg som kalkylblad eller…

5 Tips för att förbättra din bokslutprocess

Inspiration
När ditt team avslutar månadsbokslutet, är det viktigt att komma ihåg och lära sig av utmaningarna som de stött på. Som det gamla talspråket säger: ”de som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det”. Bokslutsprocessen innehåller redan tillräckligt många repetitiva processer, så det är avgörande att ändra…

Høyskolen Kristiania

Case Study
Kjetil Lindmark tog Trintechs redovisingslösningar i bruk någon gång på 90-talet. Sedan dess har han använt programmen på alla jobb som han har haft. -Värdet ligger i dokumentationen. Vi kan hela tiden se att vi har gjort det vi ska, och att vi med mycket större säkerhet kan säga att…

Få mer tid, kontroll och översikt

White Paper
Teknologi har förändrat redovisningsrollen från att vara en traditionell transaktionsfunktion till en analytisk roll som ger beslutsgrundande information till användning för verksamheten. Ändå säger 65 procent av de tillfrågade i Trintechs årliga Global Financial Close Benchmark Report att de tillbringar större delen av sin tid på att hantera data istället…

6 anledningar till att molnbaserad programvara för ekonomiförvaltning stärker ekonomiteam

eBöcker
MOLNBASERAD MJUKVARA FÖR EKONOMIFÖRVALTNING STYR MÅNADSBOKSLUTET Trots de överväldigande bevisen på att en molnbaserad programvara för ekonomistyrning och förvaltning är till stor nytta för en organisation, fortsätter många företag med att navigera bokslutet med lokalt installerade miljöer, i samklang med manuella och föråldrade processer. Men eftersom den senaste tidens förändringar…

Miniwebinar: Hur Adra Suiten kan bidra till bättre riskhantering

Webinarium Inspelade Webinarium24. januari kl. 10.00
Detta webinar handlar om arbetet med riskhantering och att kunna identifiera de viktigaste riskerna och sedan välja vilka åtgärder som ska genomföras för att verksamheten kan nå sina mål. Företag som kan använda riskhantering som ett beslutsstödsverktyg har bättre möjligheter att prioritera sina resurser för att nå sina mål. Fördelarna…

En guide till starkare interna kontroller & finansiell compliance

eBöcker
Ta kontroll av dina bokslutskontroller och compliance Enligt EY är en av nyckelegenskaperna som separerar “högpresterare” i bokslutsprocessen från resten att de har dokumenterad och detaljerad förståelse för de viktigaste processerna. Interna kontroller är verktyg som hjälper ekonomichefer – och hela organisationen – att vara effektiva medan samtidigt undvika seriösa…

Hur ett bokslut kan fungera optimalt med distansarbetande medarbetare

Video
Utmaningen med ett virtuellt bokslut När ekonomimedarbetare är utspridda virtuellt och inte på ett och samma kontor, kan utmaningarna som följer av att människor inte sitter tillsammans göra det svårt att bli klar med bokslutet i tid – speciellt om medarbetare fortfarande använder kalkylark. Att skicka kalkylark via e-postplattformar förlänger…