eBöcker

Eliminera flaskhalsarna i bokslutet med automatisering

Bokslutsprocessen är vanligtvis uppbyggt av en upprepande serie av arbetsuppgifter utförda i en specifik sekvens, av specifika personer och vid specifika tider. Det låter rakt på sak men för vissa organisationer blir denna process kaotisk på grund av sena justeringar, förvirrande mailkedjor, oklart godkännande och brist av standardisering av dokument.

5 flaskhalsar som påverkar ditt bokslut

Flaskhals #1: Omarbetning

Omarbetning uppkommer typiskt oftast när en individ slutför en arbetsuppgift utanför den ordinarie processen. Ofta orsakas det av dålig insyn i arbetsflödesprocessen, eftersom en individ kan vara ovetande om att en tidigare arbetsuppgift varit inkomplett.

Flaskhals #2: Kontinuerliga avbrott

Under bokslutsprocessen behöver flertalet högprioriterade arbetsuppgifter all din uppmärksamhet. Men, att hålla fokuset kan vara svårt i en miljö av kontinuerliga avbrott orsakade av personer som letar efter statusuppdateringar.

Flaskhals #3: Brist på standardisering och regelbundenhet

Brist på standardisering och regelbundenhet över relaterade aktiviteter skapar onödigt arbete för de som granskar och godkänner då de behöver slösa tid på att förstå hur en individuell medarbetare har strukturerat dess dokumentation. Det blir också svårt och tidskrävande för medarbetare att hoppa in vid frånvaro då de inte är vana med den specifika medarbetarens layout.

Flaskhals #4: Utföra onödiga arbetsuppgifter

De flesta avdelningar tror att de helt förstår all aktiviteter som används i deras bokslutsprocess och att alla dessa steg är nödvändiga. Men, värdet av specifikt schemalagda arbetsuppgifter för bokslutsprocessen är ofta överskattade och de kanske slösar värdefull tid och resurser på onödiga aktiviteter.

Flaskhals #5: Avvikelsehantering

Avvikelser händer ofta under bokslutet, men att hantera dem effektivt kan verkligen påverka noggrannheten och tiden för din rapportering. Om vi tar avstämningar som ett exempel – om vi ser något som sticker ut så behöver vi ta reda på varför. Förväntar vi oss att det ska vara där? Är det en tidsskillnad som är rimlig? Eller är det oväntat och någonting som är fel och som behöver åtgärdas?

Ofta saktar dessa flaskhalsar ner din bokslutsprocess och slösar värdefull tid genom omarbete och kan således kosta ditt företag pengar. I denna e-bok går vi till botten med några av de vanligaste flaskhalsarna och diskuterar hur man minskar störningar i processen för att öka produktiviteten.

Klicka här för eBoken om hur man eliminerar flaskhalsar!