Global Financial Close Benchmark Report 2022

E-bok

FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT LADDA NER E-BOKEN

HUR EFTERFRÅGAN PÅ AFFÄRSKRITISKA INSIKTER OCH EN UTMANANDE ARBETSMARKNAD PÅSKYNDAR UTVECKLINGEN MOT AUTOMATISERING

Trintech släpper resultaten från Global Financial Close Benchmark Report 2022

Finans- och ekonomiavdelningen har utvecklats under de senaste åren till följd av att digitalisering och automatisering av manuellt arbete har stått i centrum. I föränderliga tider måste ekonomifunktionen anpassa sig, inte bara för att förbli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden utan också för att lyckas få arbetet gjort i tid.

Trintech genomförde en undersökning av 160+ yrkesverksamma personer på finans- och ekonomiavdelningar runt om i världen under första halvåret av 2022. Detta inkluderade stora och medelstora företag inom ett flertal branscher och med olika jobbtitlar. Resultaten från Trintechs Global Financial Close Benchmark Report 2022 visar att rekrytering och bibehållande av anställda är den största utmaningen som organisationer kommer att möta under de kommande 12 månaderna, följt av behovet att tillhandahålla analys för att skapa affärskritiska insikter i realtid.

NYCKELINSIKTER

  • 52% av respondenterna svarade att hålla deadlines/tidspress är den största utmaningen för deras organisations bokslutsprocess idag.
  • Två tredjedelar av organisationerna vill minska antalet dagar för att stänga – 34% uppger att ett snabbare bokslut är den viktigaste faktorn för att skapa ett starkt affärscase för automatisering.
  • 74% av de svarande rapporterade att de inte har ”hög grad” av automatisering på plats idag – de har fortfarande en ”mycket låg grad” eller ”låg grad”.

Ladda ned den svenska rapporten för att se var din organisation befinner sig i förhållande till andra i mognadsnivåerna för implementering av finansiella automatiseringslösningar. Få dessutom rekommendationer om hur du med sex steg kan gå vidare för att påskynda din finansiella automatiseringsresa. Fyll i formuläret här till höger får att få tillgång till den.