5 anledningar till kalkylblad är ett problem

E-bok

FYLL I FORMULÄRET FÖR ATT LADDA NER E-BOKEN

Kalkylark har varit ryggraden i arbetet på ekonomi- och redovisningsfunktionen i årtionden även om tekniken har förändrats dramatiskt.

Dessutom har det skett en dramatisk förändring av interna och externa rapporteringskrav samt ökad komplexitet i organisationsstruktur och globalisering.

Dessa förändringar har lett till ett ökat beroende av kalkylark, vilket är mycket problematiskt. Företag kan lita på kalkylblad så mycket att de förlorar synen på det ursprungliga syftet med kalkylarket och fattar beslut baserat på felaktiga uppgifter.

Följande e-bok tittar på vad som vanligtvis har identifierats som de fem vanligaste problemen som är förknippade med överbelastning på kalkylblad av finansbyrån.