Blogg

Trintech välkomnar ytterligare 6 nya medarbetare till kontoret i Stockholm!

Nu förstärker Trintech den svenska organisationen ytterligare när det gäller uppgiften att arbeta ännu mer effektivt med våra kunder och fortsätta leverera ett starkt erbjudande till marknaden.

Under den senaste tiden så har den lokala organisationen i Stockholm utökats med Kenneth Klaar, Sebastian Pimenoff och Amel Khelif för den lokala och regionala säljorganisationen. De kommer att arbeta med att representera Trintech och dess huvudprodukter Adra och Cadency i regionen. Cynthia Munoz är också ny på kontoret. Hon arbetar som Billing & Office Manager vilket innebär att hon ansvarar för allt praktiskt kring det svenska kontoret samt supportar säljorganisationen när det gäller administration.

Kaspar Gran börjar som Customer Success Manager vilket innebär att han har fokus på kunden och ser till att kunden i förlängningen får ut så mycket som möjligt av alla våra produkter. Slutligen har vi Joachim Molin som Marketing Manager Sweden – Finland. Joachim har det övergripande ansvaret för marknadsföringen – inkl. lead generation, brand awareness och partner marketing – och planerar, följer upp och analyserar aktiviteter som har genomförts.

Varmt välkomna till Trintech ska ni alla vara. Nu kör vi!