Vasakronan

Kund case

Vasakronan gör dramatiska tidsbesparingar med Adra

Vasakronan är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kontors- och butikslokaler. Vasakronan arbetade tidigare med manuella metoder kring bokslutet vilket var tidskrävande och ledde inte minst till långa väntetider eftersom det inte var möjligt för flera att arbeta samtidigt i dokumenten.

Implementeringen av Adra har bl.a. underlättat och effektiviserat arbetsprocesserna genom att möjliggöra parallellt arbete inom ekonomiteamet. Med Adra har Vasakronan också fått ett helhetsperspektiv som ger kontroll av bokslutsprocessen samt att man enkelt kan ha en överblick på koncernnivå. Företaget har dessutom kunnat snabba upp och förenkla arbetsuppgifterna i bokslutsprocessen vilket har möjliggjort stora tidsbesparingar.

Ladda Ner Nu