Max Matthiessen

Kund case

Fyll i formuläret för att ladda ner kundcaset.

Max Matthiessen uppnår struktur, överblick och kontroll med Adra

Max Matthiessen hade tidigare utmaningar gällande sin bokslutsprocess. De upplevde svårigheter med att veta var i bokslutet de befann sig och hade bristande tidsuppskattningar för att förhålla sig till deadlines. På Max Matthiessen har man accelererat sin använding av Adras produkter, framför allt Task Manager, vilket resulterat i förbättringar på många områden. De har uppnått en övergripande kontroll, en standardisering och effektivisering av sina processer, tydligare rollfördelning och fått en bättre tidsuppskattning med hjälp av Adra.

Läs mer om hur Max Matthiessen har gjort för att utnyttja potentialen hos Adras produkter. Fyll i formuläret för att få tillgång till kundstudien.